Logo Stichting Groene Pedagogiek

Werkgroep 7

Hoe kunnen wet- en regelgeving je helpen?

Door Josine van den Bogaard  en Nico Vlaar

Josine van den Bogaard en Nico Vlaar gaan met de deelnemers in gesprek of en hoe de huidige- en toekomstige regelgeving van de overheid gecombineerd kan worden met een pedagogische visie, waarin kind en natuurlijk opvoeden centraal staan. Wetten en regels worden vaak als een belemmering ervaren, maar kunnen bij een juiste interpretatie en omgang de praktijk ook vooruit helpen en ondersteunen.

 

Josine van den Bogaard is senior beleidsadviseur Gezonde Leefomgeving  bij GGD Rotterdam-Rijnmond. Zij is mede-auteur van ‘Speelnatuur in de stad, hoe maak je dat?’ Josine is ambassadeur van onze stichting.

Nico Vlaar is hoofd Toezicht Kinderopvang GGD Rotterdam Rijnmond.