Logo Stichting Groene Pedagogiek

Werkgroep 1

Openhaardgesprek met Kees & Joop

Door Kees Both, Nederlands grondlegger van de groene pedagogiek, onderwijspedagoog en publicist en
Joop Butti, theoloog en o.a. bestuurslid van stichting Groene Pedagogiek

Groene Pedagogiek kan worden opgevat als onderzoek naar de functie en betekenis van ‘natuur’ in de opvoeding en ontwikkeling van het kind. Is natuur slechts één kleur in het totale spectrum van de pedagogiek of is natuur een noodzakelijke voorwaarde voor evenwichtig en gezond opgroeien? En wat zijn de consequenties van deze verschillende denkbeelden voor het praktisch pedagogisch handelen in werkvelden zoals onder meer kinderopvang, onderwijs en jeugdgezondheidszorg?

Kees Both is de grondlegger van de groene pedagogiek in Nederland. Als onderwijspedagoog en publicist heeft hij veel bijgedragen aan praktijk en theorie over het belang van natuur voor kinderen. Zijn artikel Naar een groene pedagogiek (2007) is te zien als een fundament waarop stichting Groene Pedagogiek voortbouwt. Kees Both verwoordt als geen ander de waarde en betekenis van natuur voor een gezonde ontwikkeling van kinderen en voor ‘herstel van het gewone leven’.

Stichting Groene pedagogiek heeft Kees Both met recht benoemd tot erelid. Zie onze site voor meer informatie over Kees Both.

Joop Butti is bestuurslid van de stichting. Vanuit zijn achtergrond als theoloog stelt hij fundamentele vragen over natuur en opvoeding. In het interactieve gesprek zal hij een inspirerende gesprekspartner van Kees Both zijn.