Logo Stichting Groene Pedagogiek

Vooraankondiging Groeneveld

Middagcongres 15 november 2017
Groene Pedagogiek – kennen, beleven en benutten
Hoe natuur opvoeders en hulpverleners kan helpen

Stichting Groene Pedagogiek heeft de missie om verbondenheid met de natuur in al haar verschijningsvormen onderdeel uit te laten maken van het opgroeien en opvoeden van ieder kind in Nederland. De natuur met haar afwisseling van seizoenen en ritme van dag en nacht vormt een belangrijke basis en houvast voor een gezonde ontwikkeling van kinderen. Wij bevorderen en stimuleren kennis over een pedagogische grondhouding die zich richt op de relatie tussen kind en natuur.

De Stichting Groene Pedagogiek nodigt u van harte uit voor een bijzondere bijeenkomst in en rond het prachtige Kasteel Groeneveld in Baarn. De pedagogische waarde van natuur voor opvoeding, onderwijs, jeugdgezondheidszorg en jeugdhulp wordt van verschillende kanten belicht en beleefd.

Een greep uit het programma:

Bij de open haard kunt u filosoferen met Kees Both, grondlegger van de Groene Pedagogiek, over hoe we groen opgroeien moeten duiden. Met vragen als: is natuur één van de elementen van een gezonde ontwikkeling van kinderen óf is natuur een noodzakelijke voorwaarde voor evenwichtig en gezond opgroeien? Roel van Raaij van het Ministerie van Economische zaken zal ingaan op het landelijk beleid rond groen opgroeien en opvoeden. Ook belicht John Goessens, van Jeugdzorgorganisatie Lindenhout, kansen van Groene Pedagogiek in de jeugdzorg. Verder zijn er volop mogelijkheden om Groene Pedagogiek zelf te beleven en te ervaren, zowel binnen als buiten.

Voor wie?

Voor beleidsmedewerkers, pedagogen, kinderpsychologen, jeugdhulpverleners, medewerkers jeugdgezondheidszorg, schoolleiders, directies, opleiders en docenten, pedagogisch medewerkers, wetenschappers, NME-centra en andere belangstellenden.

Datum en locatie

Woensdagmiddag 15 november 2017, Kasteel Groeneveld in Baarn van 12.00 – 17.00 uur.

Contact en informatie

Binnenkort verschijnt het definitieve programma. Reserveringen kunnen al gedaan worden door het sturen van een mail naar info@stichtinggroenepedagogiek.nl

Reserveert u de datum?