Logo Stichting Groene Pedagogiek

Visie

Kinderen leren spelenderwijs hun omgeving (ver)kennen. Zij maken in hun ontwikkeling actief verbinding met mensen, met zichzelf en met de levende wereld om hen heen. In deze actieve verbondenheid doen zij steeds zintuiglijke indrukken op die leiden tot waarneming en besef van samenhang in hetgeen zij waarnemen. Kinderen verwerven in toenemende mate inzicht in deze samenhang: naast objecten ontdekken ze verbanden. In de opvoeding en vorming krijgen kinderen door taal inzichten aangereikt aangaande mensen, zichzelf en de wereld om hen heen en over de wijze waarop zij zich daartoe (hebben te) verhouden.

Groene pedagogiek richt zich op de ontwikkeling, opvoeding en vorming van kinderen. Zij neemt de actieve verbondenheid met de natuurlijke omgeving als uitgangspunt en wil de ontwikkeling van de waarneming, de samenhang en het inzicht in de natuur stimuleren. Het doel is dat de natuur in al haar verschijningsvormen deel uitmaakt van de belevingswereld van kinderen en volwassenen. Daartoe moet de actieve verbondenheid met de natuur onderdeel worden van de opvoeding en vorming van kinderen.

In een veilige en gezonde leefomgeving, begeleid door opvoeders en leerkrachten die vanuit een positief-pedagogische grondhouding handelen, krijgt het zich ontwikkelende kind de mogelijkheid om positieve- en krachtige ervaringen op te doen. Deze ervaringen vormen een basis voor de omgang met latere gebeurtenissen in het leven. Positieve- en krachtige ervaringen die het kind op jonge leeftijd met de natuur opdoet, ontsluiten de natuur voor het latere leven als een onuitputtelijke bron van inspiratie, kennis, troost en geluk.