Logo Stichting Groene Pedagogiek

Jaarverslag

In het jaarverslag lees je onze inhoudelijke verantwoording over het afgelopen jaar. De finaniële verantwoording wordt jaarlijks bijgewerkt in het financieel jaarverslag. Bekijk hieronder de meest recente verslagen van de stichting Groene Pedagogiek.