Logo Stichting Groene Pedagogiek

Nienke Endenburg

“Ik wilde eigenlijk dierenarts worden, maar werd helaas uitgeloot. Toen ben ik klinische pedagogiek in Utrecht gaan studeren. Maar uiteindelijk promoveerde ik toch bij de faculteit Diergeneeskunde op de relatie Mens-Dier.

Inmiddels werk ik meer dan 30 jaar bij de faculteit Diergeneeskunde, waar ik me bezig houd met “One Welfare”. Dit betreft het optimaliseren van het welzijn van mensen en dieren. Op de faculteit houd ik me bezig met onderwijs en onderzoek naar professioneel gedrag bij de interactie tussen dierenarts en eigenaar van een dier. Ook ben ik coördinator van het Landelijk Expertisecentrum Dierenmishandeling (LED )*.  Dit centrum werkt o.a. samen met het Landelijk Expertise Centrum Kindermishandeling (LECK )*

Als GZ psycholoog heb ik daarnaast  mijn eigen psychologenpraktijk, waar ik onder andere therapie met behulp van dieren bied (Animal Assisted Interventions). Over dit onderwerp geef ik ook in Duitsland les * .

Op dit moment is de Raad voor Dierenaangelegenheden (RDA*) die de minister van LNV adviseert als het gaat om dierwelzijn- issues, bezig met een zienswijze over het welzijn van hulpdieren. Dit zijn dieren die onder anderen in therapieën met en kinderen gebruikt worden.  Ik mag voorzitter van het forum zijn, die deze zienswijze voorbereidt.

Dieren zijn ook natuur. Met dieren en cliënten kom ik uit de therapiekamer en in de natuur. De verbinding met de natuur en dieren is een hele natuurlijke. Het is eigenlijk zo vanzelfsprekend, maar kennelijk is dat niet meer zo in deze tijd. Daarom ben ik ook blij met deze stichting en zal ik met heel veel plezier en dankbaarheid een van de ambassadeurs zijn.

Voor meer informatie over Nienke Endenburg zie www.uu.nl/medewerkers/NEndenburg

*:  Sites van in de tekst genoemde instellingen