Logo Stichting Groene Pedagogiek

Laura Minderhoud

Opgegroeid in een groot gezin deed ik, als vanzelfsprekend, mee met de gezinsactiviteiten en leerde zo van en over het leven door alles wat er om me heen gebeurde. Met de kinderen uit de buurt speelden we veel buiten. Het nabije bospark met riviertje gaf veel ruimte voor spel en ontdekken. Spannend als we stiekem onder de brug door gingen en leuk om bij vrieskou een ijsbaan te maken.
Zo ontwikkelde ik een grote liefde en compassie voor mens en dier, maakte ik kennis met de rijke schakeringen van de natuur en ontwikkelde besef van het systeem Aarde.

Opgeleid als ortho- en klinisch pedagoog en actief als natuurliefhebber heb ik mijn interesses altijd gecombineerd. Als moeder heb ik intensief ervaren hoe mijn eigen kinderen en hun vriendjes konden genieten van buitenspelen en buiten bezig zijn. Als “moestuinjuf” en IVN-gids op een basisschool, zag ik directe effecten op het gedrag van kinderen die bezig zijn in en met de natuur en de lange termijn effecten daarvan.

In 2003 heb ik Groen Pedagogisch Adviescentrum Kind en Natuur opgericht waarbij ‘het belang van natuur voor een gezonde ontwikkeling van kinderen’ centraal staat. Hierbij werd ik gesteund door positieve verhalen en ervaringen uit binnen- en buitenland en onderbouwende theoretische onderzoeksgegevens.
Door uiteenlopende werkzaamheden leerde ik de effecten van de Groene Pedagogiek steeds beter (her)kennen.
Vooral tijdens de pedagogische begeleiding van individuele (zorg)kinderen in hun thuissituatie merkte ik dat natuur en buiten zijn een speelse en creatieve bijdrage levert aan de ontwikkeling en de gezondheid van een kind en een gezond gezinssysteem stimuleert. Door met kinderen de natuur in te trekken en de buitenwereld bij de opvoedingsrelatie te betrekken, krijgt ieder kind de kans om die buitenwereld te leren kennen, zich ermee te verbinden en zijn leven er veelzijdig mee te verrijken.

Met stichting Groene Pedagogiek wil ik bijdragen aan een grotere bekendheid en kennisontwikkeling over de heilzame werking van natuur, en het contact met de natuurlijke elementen, voor een gezonde ontwikkeling van kinderen.