Logo Stichting Groene Pedagogiek

Josine van den Bogaard

Opgegroeid in de stad met veel jaren 60 ruimte en altijd woonachtig in de stad. Na een jaar pedagogiekstudie, is in Wageningen mijn latente groene interesse ontluikt en heeft er blijvende wetenschappelijke en gezondheidskundige verdieping gekregen. In mijn werk voor de gemeente Rotterdam en GGD Rotterdam-Rijnmond zet ik die kennis en bezieling in op verschillende manieren. In het verleden in relatie tot jeugd: ‘klein zijn in de grote stad’ en ‘kindvriendelijke wijken’. Jaren was ik actief, ook als voorzitter, voor het landelijk Platform Ruimte voor de Jeugd. Het platform laat nog steeds goed van zich horen over het recht op spelen (VN Rechten van het Kind nr 17).

 

Als Rotterdammer heb ik in het eerste bestuur van de Speeldernis pionierswerk verricht. Op basis van tien jaar ervaring hebben we in opdracht van ministerie LNV het handboek “Speelnatuur in de stad, hoe maak je dat?” geschreven. Nog steeds te downloaden! Bij divers onderzoek op het gebied van groen en gezondheid in de stad ben ik betrokken. Ook veel studenten heb ik al mogen begeleiden in het ontdekken van dat belang, o.a. voor een gezonde ontwikkeling van kinderen. Spelen met water heeft mijn extra aandacht. Vrijwilliger ben ik bij “Het Bewaarde Land”, waar we drie dagen met schoolkinderen de natuur in gaan. Afgelopen jaren was ik onder meer voorzitter van de landelijke vakgroep Gezondheid en MiIlieu, een professioneel netwerk van alle GGD-en.

Nu bereid ik Rotterdam en Rijnmondgemeenten voor op de komst van de Omgevingswet. Deze wet dwingt gemeenten tot een samenhangende visie op de fysieke leefomgeving, met aandacht voor gezondheid en veiligheid. Ook nodigt hij meer uit tot deelname vanuit de samenleving. Mijn drive is mijn kennis van en positie in het ‘formele’ systeem in te zetten voor het realiseren van goed werk vanuit de ‘informele’ samenleving.