Logo Stichting Groene Pedagogiek

John Goessens

Mijn naam is John Goessens, ik ben 56 jaar en ik werk bij de organisatie voor jeugd- en opvoedhulp Lindenhout als ‘manager wonen en opgroeien’. Het is een functie waarbinnen ik veel mogelijkheden heb, om vorm te geven aan datgene wat mij het sterkste drijft: de zorg voor kinderen die te maken hebben met angst, dreiging, met de onmacht van volwassen en om te voorzien in de aandacht, het houvast en de veiligheid die ze nodig hebben.

Elk kind vertegenwoordigt in de kern een belofte: voor zichzelf en voor de samenleving. Het is in ieder geval voor mij, maar ook voor de samenleving, een opdracht om die belofte tot zijn recht te laten komen. Binnen de jeugdzorg wordt op veel verschillende manieren nagedacht over de manier waarop dat zo goed mogelijk zou kunnen. Maar binnen dat nadenken is de verbinding met ‘groen’ maar beperkt.

Buiten spelen, recreëren en leren in een natuurrijke omgeving kan kinderen erg helpen: bij het de vrije ruimte geven aan hun energie, bij het ontdekken, bij het vinden van kalmte, bij het groter maken van hun wereld. De natuur kan helpen bij het ontwikkelen van vaardigheden zoals doorzettingsvermogen, zelfvertrouwen, samenwerken.

Het is niet zo dat binnen de jeugdzorg het ontbreekt aan dat besef. Maar tegelijkertijd is duidelijk dat werkers in de jeugdzorg, dat pleegouders, dat gezinshuisouders, er niet als vanzelf handen en voeten aan weten te geven. Het is daarom goed dat er specialisten zijn in de combinatie van de stimulerende werking van de natuur en het opgroeien van kinderen. En het is mooi dat die specialisten zich verenigd hebben in de stichting Groene Pedagogiek. Daardoor kan het gedachtegoed van al die betrokken mensen binnen de jeugdzorg op een groene manier verrijkt worden. En ontstaan er voor hen èn voor de kinderen extra mogelijkheden bij het werk dat ze doen: het creëren van geborgenheid en vinden van nieuwe balans voor kinderen.