Logo Stichting Groene Pedagogiek

Dieuwke Hovinga

Sinds 2011 ben ik als lector Natuur & Ontwikkeling Kind verbonden aan Hogeschool Leiden en Thomas More Hogeschool in Rotterdam. Vanuit het lectoraat wil ik laten zien dat de fysieke omgeving een ruimte is waarin het voor kinderen al dan niet goed vertoeven is en waar leren en ontwikkelen wordt gestimuleerd – of wellicht afgeremd.

Voor veel kinderen is een park, veld, sloot of bos te ver weg om er zelf te kunnen gaan spelen. Buiten zijn, buiten spelen, leren en ervaren, is vaak voorbehouden aan de vrije dagen in weekend of vakantie. Zo verdwijnt natuur steeds meer naar de zijlijn in kinderlevens, terwijl onderzoek uitwijst dat de natuur, met zijn veelheid en variatie aan zintuigelijke indrukken, kinderen juist rijke ontwikkelingskansen biedt.

Ook de grote aandacht voor veiligheid en risico’s, in zowel zorg, kinderopvang als onderwijs, heeft de ontwikkelingswaarde van natuur voor kinderen naar de achtergrond verdrongen.

De onderzoeksactiviteiten van het lectoraat richten zich op het concretiseren van de betekenis en het belang van natuur in kinderlevens; voor het ‘gewoon’ kind kunnen zijn en voor groter groeien, leren en ontwikkelen in de kindertijd.

Onze onderzoeken zijn veelal actieonderzoeken, waarin wij met opvoeders en onderwijzers een leergemeenschap vormen. Met elkaar bekijken wij hoe de buitenruimte, en in het bijzonder natuur, zo kan worden gebruikt dat dit de kwaliteit van hun werk versterkt. Zo beoogt het lectoraat natuur als pedagogische ruimte een vanzelfsprekende plek te geven in het handelen van professionals in onderwijs, opvang en zorg – en daarmee in het dagelijks leven van kinderen.