Logo Stichting Groene Pedagogiek

Over ons

Stichting Groene Pedagogiek is opgericht op 13 juni 2016. Zij is voortgekomen uit het Groen Pedagogisch Beraad (GPB) ,een netwerkgroep van groene pedagogen uit verschillende werkvelden. Allen gedreven door dezelfde missie: Natuur deel laten uitmaken van het levensverhaal van ieder kind.

Om het maatschappelijk draagvlak voor de groene pedagogiek te vergroten, werd op initiatief van GPB-leden Laura Minderhoud en Ilse Vonder de stichting Groene Pedagogiek opgericht. De bestuursleden zijn actief in verschillende maatschappelijke sectoren – zie hun profielschets: zij delen met elkaar een diepgaande betrokkenheid bij het onderwerp Kind en Natuur.

Het bestuur bestaat uit:

 

Ambassadeurs van stichting Groene Pedagogiek:

  • John Goessens, manager Wonen en Opgroeien Lindenhout en voorzitter van het landelijk overleg pleegzorgaanbieders
  • Josine van den Bogaard, senior beleidsadviseur Gezonde Leefomgeving bij GGD Rotterdam-Rijnmond
  • Joop Berding, pedagoog en voormalig docent – onderzoeker aan de Hogeschool Rotterdam
  • Nienke Endenburg, docent – onderzoeker verbonden aan de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit van Utrecht,  GZ-psycholoog in eigen praktijk en coördinator van het LED
  • Dieuwke Hovinga, lector Natuur & Ontwikkeling Kind verbonden aan Hogeschool Leiden en Thomas More Hogeschool in Rotterdam