Logo Stichting Groene Pedagogiek

Ontmoet Famke Meerhoff_test

Groene ruimte essentieel voor kinderen met ernstige overprikkeling en overvraging.

Een kind dat in aanraking komt met de natuur, ervaart ‘plotseling’ dat hij even niet meer in contact is met zijn gedragen last. In mijn werk als orthopedagogisch begeleider zet ik de groene ruimte veelvuldig in. De groene ruimte draagt bij aan zijn in het HIER en NU.

De natuur is een schatkamer vol zintuiglijke prikkels die je UIT je hoofd halen en IN je voelen brengen.

Op de woonboerderij, waar ik woon en werk, is het leven dicht met de natuur verweven. Binnen is er een ontdekkeuken om te koken en bakken met wat de natuur ons gegeven heeft. Daarnaast is er een speelkamer en een werkplaats.

Buiten in de grote tuin is veel te beleven. Voelen, proeven en ruiken aan de verschillende kruiden, bessen plukken, sla oogsten. Spelen met zand en water in de zandbak. Of gewoon luisteren naar de zingende vogels, de kakelende kippen en het snorren van de poes.

 

Ervaren hoe de wind met je haren speelt. Al wandelend met ons schaap.

Voelen hoe de plotselinge regendruppels op je hand uiteenspatten. Horen vanuit het veilige binnen hoe de regen zijn eigen ritme tikt. En als de zon de aarde weer verwarmt, ontdek je buiten iets nieuws.

Krak, krak, krak … een ree (!) Wat een cadeautje; wat je zojuist zag!

 

 

Ervarend leren, met de belangrijke ander naast je, is het belangrijkste ingrediënt om je brein weer tot rust te krijgen. Pas als je brein tot rust is gekomen (gestabiliseerd), kom je weer tot ontwikkeling.

Wist je dat de mensen die rond 1600 leefden in een jaar tijd net zoveel prikkels te verwerken kregen als de moderne mens in één dag?

Buiten zijn of nog beter gezegd, buiten-lucht is net zo belangrijk voor een gezond leven als water en goede voeding. Ver ‘weg’ kijken betekent jezelf de kans geven om te verrijken in plaats van te verarmen. Het verwerken van de prikkels om je heen: mensen, geluiden, geuren en spullen vraagt om energie.

Ontdekken in de natuur levert energie “aan gelukstofjes “ op.

Stichting Groene pedagogiek verbindt kennis en kunde. Ik besteed graag wat vrijwillige tijd aan deze stichting. Door samen de krachten te bundelen zijn we nog beter in staat om meer mensen in beweging te krijgen waar uiteindelijk andere mensen de vruchten van kunnen gaan plukken.

De natuur is een krachtig medicijn (middel). Daarom is het belangrijk dat iedereen die (kwetsbare) mensen begeleidt, leert werken met de groene ruimte om ons heen. De natuur brengt mensen in verbinding met zichzelf en uiteindelijk met de ander. Aandacht voor de rijkdom van het natuurlijke leven dat zijn eigen koers en ritme bepaalt, is hierbij van groot belang. Het brengt mensen letterlijk en figuurlijk in beweging.

Natuur vind je niet op je telefoon. Elkaar ook niet. Samenwerken in de (nabije) groene omgeving maakt ons sterk, nu en in de toekomst.

Wil je meer over mij weten? Kijk op www.famkemeerhoff.nl