Logo Stichting Groene Pedagogiek

Test 2

Test 2


Test

test


Voortgang realisatie ‘droom van Ilse’

Na de vraag voor hulp op 26 oktober 2023 via verschillende kanalen, zijn inmiddels grote stappen gezet en hopen we de ‘Droom van Ilse’ in februari 2024 gereed te hebben.

In dit nieuwsbericht geven we een overzicht van waar we nu staan en wat er nu nog nodig is om deze ‘Droom’ werkelijk te realiseren.

Allereerst willen we iedereen bedanken voor de geweldige reacties, hulp en donaties.
Iets specifieker dank aan:

  • iedereen die een donatie heeft gedaan, hiervan zijn bomen, struiken, overige beplanting en bevestigingsmaterialen aangeschaft;
  • alle vrijwilligers die op de klusdagen hebben geholpen, er is werkelijk heel veel werk verzet binnen een optimale werksfeer;
  • Entrea-Lindenhout voor de ondersteuning en het verzorgen van koffie/thee en de lunch op de klusdagen;
  • Anneke Rodenburg van Tuin en Vlinder (tuinenvlinder.nl) voor het initiëren, ontwerpen, begeleiden, coördineren en uitvoeren van de ‘Droom van Ilse’;
  • Hans Nijmeijer van Boomkunst (boomkunst.nl) voor het meedenken en voor de uitvoering;
  • Alex Kamphuis van Plantador (plantador.nl), voor het meewerken, vervoeren van de bomen en planten en voor het opknappen van de ‘Dankboom’;
  • Hendriks Hoveniers, onderhoudt de speelplek en heeft op de tweede klusdag 2 medewerkers gestuurd om te helpen. Zij willen in hun volgende onderhoudsronden nog wat klein fruit / struiken aanplanten;
  • Marcel Bellert van Bellert Tuinen (bellerttuinen.nl), voor het beschikbaar stellen van de betonmolen voor het afwerken van de stapelmuurtjes;
  • Wencke Habermann van Natuurlijk Groen (wencke-natuurlijkgroen.nl) en Dorine Epping van Buitenruimte (www.buitenruimte.nu) voor de hulp in de uitvoering;
  • Holsto Tuinen & Buitenleven (holstotuinen.nl) en Donker Groen (www.donkergroep.com/nl/) voor het doneren van bomen.

Wat is er gerealiseerd:

De eerste twee klusdagen waren op 30 november en 8 december 2023. Met 5 vrijwilligers op de eerste dag en 8 op de tweede dag is er samen ontzettend veel werk verricht. Bomen werden geplant,  wilgen gesnoeid en de wilgentunnel hersteld. De plantenbak werd schoongemaakt en voorzien van aardbeienplantjes.

Entrea-Lindenhout financiert de nieuwe nestschommel. De plek waar deze zal komen is vrijgemaakt en voorbereid. Met de vrijgekomen tegels is een speels muurtje gestapeld. Er is veel valzand en aarde gekruid, zodat bij de nestschommel valzand ligt en bij de bomen goede aarde. De verlenging van de watergoot voor de waterspeelplek is gemaakt en wordt nog op zijn plaats bevestigd .

 

 

 

 

 

 

 

Samen met Entrea-Lindenhout hebben we geprobeerd om subsidie van de Gemeente Apeldoorn te krijgen voor o.a. de bouw van een klim-klauterparcours aan de bestaande glijbaan en verdere speelse afwerking van het terrein. We hebben hier nog geen reactie op gehad.

Wat moet er nog gebeuren:

Op 9 en 16 februari zijn de laatste 2 klusdagen gepland. Vrijwilligers kunnen zich opgeven bij Anneke via tuinenvlinder@gmail.com

Donaties zijn uiteraard nog zeer welkom!! Dit kan op rekening nummer NL69 TRIO 0777 8546 00 t.n.v. Stichting Groene Pedagogiek o.v.v. Donatie droom Ilse

Wat pakken we nog aan:

De nestschommel kan geplaatst worden en er is goed plakkend speelzand toegezegd door één van de vrijwilligers. De laatste boom zal geplant worden en de planten uit de tuin van Ilse krijgen een plek. Verder zaaien we inheemse kruiden en worden twee wilgenhutten en de pergola hersteld. Van de tegels die nog over zijn willen we een moestuinbak maken. De randen van de stapelmuurtjes worden afgewerkt met de hulp van de betonmolen en het cement van Bellert Tuinen. Tot slot worden de al wat oudere fruitbomen nog gesnoeid.

Als er nog donaties binnenkomen, dan zullen we nog klein fruit struiken aanplanten zoals frambozen, bessen en bramen.

Mocht de subsidie vanuit de gemeente lukken dan staat het volgende nog op de reservelijst: aanleggen van een verkeersparcours, een glijbaantje voor de jonge kinderen, verrijdbare plantenbakken om de tuin te kunnen verdelen, klim-klauter-parcours bij de glijbaan (inclusief keuring) en het leveren en plaatsen van twee picknicksets.

Om het gebruik van de tuin ook optimaal in het werkt van de zorgmedewerkers te borgen wordt er een workshop georganiseerd voor en met de medewerkers van Entrea-Lindenhout en Prokino (aangrenzend kinderdagverblijf). Praktijk Rigtering en stichting Groene Pedagogiek verzorgen de workshop.

Nogmaals dank aan alle betrokkenen!!

 

 

 

 

 


Hulp gevraagd!

HELP JIJ MEE DE ‘DROOM VAN ILSE VONDER’ TE REALISEREN?

Samen met vrienden en collega’s van Ilse en stichting Springzaad, gaan we het 4 seizoenen pleintje in Apeldoorn renoveren. Anneke Rodenburg heeft de natuurspeelplek opnieuw ontworpen en coördineert het geheel. Zie in onderstaande link het complete verhaal en om welke hulp we concreet vragen.

Hopelijk vinden we voldoende mankracht om het werk uit te voeren en voldoende financiële bijdragen voor de aanschaf van de bomen en beplanting etc.

https://www.springzaad.nl/springzaad/92-hulp-gevraagd-help-jij-mee-de-droom-van-ilse-vonder-te-realiseren92-hulp-gevraagd/ 


Serie ‘Natuur van de Maand’ door Jan Nijkamp

Chris Maas Geesteranus, mmv Els van der Slikke-Nijkamp en Gert van der Slikke

Hieronder volgt een korte inleiding op de ontstaansgeschiedenis en het verschijnen van het (natuur-)onderwijsblad De Natuur van de Maand dat tussen 1950 en 1989 verscheidene keren per jaar werd gepubliceerd. Jan Anton Nijkamp (1905-1982) was hiervan de initiatiefnemer, eindredacteur tussen 1950 en 1980 en vele jaren auteur.

Onder de inleidende tekst zijn alle uitgaven in pdf beschikbaar.

Van jongs af aan was Jan Nijkamp buiten in de natuur. Natuurbeleving, het kijken naar alles wat hij buiten zag aan planten en dieren boeide hem veel meer dan school. Toen de Jeugdbond voor Natuurstudie (NJN) in 1920 werd opgericht, sloot hij zich daarbij vrijwel onmiddellijk aan en werd al gauw een van de meest actieve leden. In 1924 werd Nijkamp, net 18 jaar oud, gekozen tot voorzitter van de NJN.

Het lag dan ook voor de hand dat hij biologie ging studeren aan de Universiteit Leiden. Daarna werkte hij eerst enkele jaren als wetenschapper en vervolgens als leraar in het middelbaar onderwijs. Ook was hij directeur van de kweekschool voor onderwijzers/essen in Den Helder.

Nijkamp was vooral veldbioloog. Regelmatig trok hij met zijn leerlingen naar buiten om samen op onderzoek te gaan in de natuur. De verwondering delen, het leren kijken wat er allemaal te zien is, stond bij hem voorop: “Ik zie, ik zie wat jij ook kunt zien”, zo luidt de titel van een bundel artikelen[1] die hij schreef. Helemaal in de stijl van Heimans en Thijsse.

In 1948 had Nijkamp zijn baan in het onderwijs verruild voor die van directeur van de Gemeentelijke Dienst School- en Kindertuinen (SKT) in Den Haag. Onder zijn bezielende leiding ontstond ook bij de Haagse Dienst School- en Kindertuinen een hecht team dat vernieuwend werk verrichtte op het gebied van natuur- en milieu-educatie.

De Haagse ideeën over de didactiek van lessen en het inrichten van schooltuinen vonden overal in het land navolging.

Uit de overtuiging dat het belangrijk is kinderen met de natuur in contact te brengen ontstond onder andere de uitgave van De Natuur van de Maand, een eenvoudige, aantrekkelijke handreiking voor leerkrachten in het lager (later: basis-)onderwijs. Die verzorgde hij 31 jaar lang als auteur en als eindredacteur. Jan schreef de tekst, zijn vrouw Atie en dochter Erica tekenden de illustraties. Later werkten ook anderen eraan mee, zoals Wim Schroevers (ANR, nu ANMEC) en diverse medewerkers in de Dienst SKT zelf: Jan la Haye, Hans de Vrind en Harry Wals. Zij hebben het in 1980 van hem overgenomen.

Terugkijkend kunnen we constateren dat de visie van Jan Nijkamp paste in een bredere maatschappelijke ontwikkeling: recreatie in de natuur en het daarbij behorende ontdekken, onderzoeken en beleven van die natuur. De oprichting van het IVN in 1960 is daarvan bijvoorbeeld een uiting, waarbij Nijkamp nauw betrokken was.

Uitgave van De Natuur van de Maand paste ook in die tijd; wat er in staat is van alle tijden. Daarom is het goed om de katernen ervan weer toegankelijk te maken voor ieder die op een toegankelijke manier kennis wil maken met de natuur.

Bij zijn afscheid van het blad (nummer 3 in 1980) schreef Nijkamp ter inleiding het volgende:

Jan Nijkamp had niet alleen pedagogisch en didactisch gezag, hij was ook iemand die de natuur onderzocht in de ‘traditie’ van Heimans en Thijsse. Bovendien, zo blijkt uit bovenstaand citaat, verbond hij het lokale en het mondiale met elkaar. En was daarmee een van de voorlopers in zijn tijd.

[1]Zie https://bronnen-voor-nme.nl/images/20200129121652638ocr.pdf.

 

De serie ‘Natuur van de Maand’ door Jan Nijkamp is in boekvorm verschenen van 1950 t/m 1989. Alle boekjes zijn gefotografeerd en in pdf vorm opgeslagen. Bijna de complete serie (de eerste 4 jaargangen missen) wordt hier per jaargang beschikbaar gesteld, te beginnen met een totaal overzicht van alle uitgaven per jaargang: Lijst Natuur van de maand 1950 – 1989


Verzameling van natuurbelevingen door Kees Both

[Inleidende tekst – onderhanden]


Nieuw kinderboek ‘Het Winterkoninkje en het Sneeuwklokje’

Pesten is helaas een bekend verschijnsel onder de mensen. Maar wat gebeurt er als een Sneeuwklokje gepest wordt?

Na zijn eerste twee boeken heeft Jan van den Berg uit Soest een kinderboek geschreven voor zijn kleinkind en andere kinderen. De belangrijkste boodschap vond hij dat iedereen mooi en geliefd is. Maar nu in begrijpende taal voor kinderen.

Jan neemt de kinderen mee in de wereld van de Winterkoning, zodat kinderen bekend worden met de natuur. Centraal in het boek staat dat iedereen mooi is op zijn of haar manier, waardoor dit kleurrijke interactieve kinderboek geschikt is voor kinderen van alle leeftijden.

 

 

Samenvatting van het boek.

Ik ben een vogeltje, ze noemen mij Winterkoning, maar al mijn vriendjes noemen mij Viertje.
Ik ben wel klein, maar toch ben ik de Koning van de vogels.
Wil je weten hoe ik Koning ben geworden? Dat kun je lezen in dit boekje.
Je zal ook mijn vriendjes leren kennen, maar ik wil ook weten wie jij bent en stel je een paar vragen.
Mijn liefste vriendinnetje is het Sneeuwklokje en daar kan ik jou een mooi verhaaltje over vertellen. Als klein vogeltje heb ik een dappere daad gedaan waar wij allemaal blij en vrolijk van werden.
Aan het eind van het boekje vertel ik iets héél leuks, maar dat ga ik nu nog niet verklappen.

Fragment uit het boek.

Zal ik even zeggen waar ik woon? Dat is misschien wel leuk om te vertellen. Ik woon in een hele grote tuin, met grote en kleine bloemen. Als ik op het dak zit en naar beneden kijk, zie ik allemaal mooie kleuren, niet alleen van de bloemen hoor, maar ook van de bomen.

Zo ver ik kan kijken, zie ik bloemen, struiken en bomen. Ze noemen dat natuur. Maar, tegen jou gezegd, snap ik niet wat de grote mensen hier nu mee bedoelen. Soms hebben ze van die gekke woorden. Voor mij is het gewoon mijn thuis. Waar woon jij?

Mijn nestje zit in een grote boom, vlak bij een klein straatje. Mijn buren zijn twee grote paarden en twee honden. Ik kom hier niet dichtbij, omdat ik erg bang ben voor zulke grote dieren. Ben jij ook bang voor dieren of niet?

Weet je wat ik pas heb gedaan?
Toen ik mijn nestje ging bouwen heb ik stiekem wat plukjes haar van de paarden gepakt. Die lagen gewoon op de grond en gelukkig waren de paarden er toen niet, anders had ik het niet gedurfd. Ik heb ze meegenomen naar mijn nestje en dat voelt nu héél erg zacht aan.

Boekgegevens
Titel: Het Winterkoninkje en het Sneeuwklokje
Auteur: Jan van den Berg. Geïllustreerd door Hans van Rhee


Interessante onderzoeken

De studie van Sugiyama et al (2023) is de zoveelste studie waaruit blijkt dat schermpjes een negatieve invloed hebben op de (vroeg)kinderlijke ontwikkeling. De hoeveelheid schermtijd, zo vond men, correleert negatief met de communicatievaardigheden, socialisatie en ‘daily living skills’ van jonge kinderen. Meer (schermtijd) resulteert in minder (ontwikkeling) https://lnkd.in/ey8Rfu8u

Tegelijkertijd werd een interessant mediërend effect ontdekt. Wat bleek, het negatieve effect van schermtijd op de ontwikkeling van de ‘daily living skills’ werd sterk gereduceerd, tot wel 20% zelfs, wanneer de kinderen veel tijd doorbrachten in de natuur. Meer tijd in de natuur zorgde voor minder schade als gevolg van schermtijd.

Dat de natuur een heilzame werking heeft, blijkt ook uit tal van andere studies. Om wat willekeurige voorbeelden te noemen:

De gunstige werking van de natuur wordt door Sugiyama et al (2023) gezien als een interessante bevinding. Dit zou namelijk weleens een zeer effectieve interventie kunnen zijn om de negatieve effecten van te veel schermtijd te neutraliseren. Meer onderzoek is echter nodig om te achterhalen of, in welke mate en hoe de natuur deze beschermende werking kan hebben.

Er is echter ook al een zeer eenvoudige aloude effectieve oplossing voor het probleem.

Die luidt: schermpjes uit, schoenen aan en hup naar buiten gaan!

 

Nieuwsbericht 13 februari 2023


Kennisgeving overlijden Ilse Vonder

Op 6 december jl. is ons zeer gewaardeerde en betrokken bestuurslid Ilse Vonder overleden.

 

Als mede-oprichter van stichting Groene Pedagogiek in 2016,  is Ilse op vele manieren actief betrokken geweest bij de ontwikkeling van de stichting. Haar pedagogisch hart en grote liefde voor de natuur vertaalde zich in het aanleggen van menig (speel)natuurplaats voor kinderen en het schrijven van relevante artikelen.

Binnen de stichting heeft ze actief mede inhoud gegeven aan de netwerk-ledendagen en diverse projecten. Zo heeft ze afgelopen voorjaar aan het prachtige project “Schierplezier” meegewerkt, waar de pedagogische waarde van natuur tastbaar is gemaakt voor gezinnen uit de pleegzorg. Van deze actieve vierdaagse op Schiermonnikoog heeft zij volop genoten.

Wij danken Ilse vanuit de grond van ons hart, voor de vele jaren opbouwende samenwerking, geweldige inzet en positieve energie voor het onderwerp Groene Pedagogiek.

Rust zacht, lieve Ilse, we zullen je niet vergeten.

Meer informatie over het afscheid van Ilse is te vinden op Ilsevonder.nl

 

Het bestuur van stichting Groene Pedagogiek
Angelique, Joop, Laura, Marnix en Peter


Zaterdag 19 maart, themadag ter ere van Kees Both

Stichting Springzaad organiseert de themadag Groene verwondering op zaterdag 19 maart!

Meld je snel aan!

Er is een gevarieerd, speels programma samengesteld met inhoudelijke momenten, ruim tijd voor ontmoeting én uiteraard een buitenprogramma. Het evenement vindt plaats op een prachtige locatie op de Jenaplanschool De Lanteerne in Nijmegen. Om de school liggen meerdere natuurlijk ingerichte speelpleinen en buitenonderwijs wordt er actief op vormgegeven door het team.

Voor het programma en het aanmelden klink Groene verwondering.