Logo Stichting Groene Pedagogiek

Netwerklid worden!

Allen die beroepsmatig of anderszins geïnteresseerd zijn in groene pedagogiek kunnen netwerklid worden van de stichting. Als netwerklid onderschrijft u de missie en visie en draagt u zo mogelijk bij aan het uitdragen van groene pedagogiek.

Als netwerklid

  • Kunt u 2 x per jaar kosteloos deelnemen aan een bijeenkomst van de stichting Groene Pedagogiek
  • Wordt uw website desgewenst vermeld op de netwerkledenpagina
  • Kunt u communiceren met andere netwerkleden en oproepen doen

Het bestuur kan aanvragen/opdrachten die bij de stichting binnenkomen doorgeven aan netwerkleden die de vereiste expertise hebben.

In de nabije toekomst hopen we samen met de netwerkleden de stichting uit te breiden en o.a. gezamenlijk activiteiten te organiseren.

Het lidmaatschap bedraagt per kalenderjaar € 125,- per persoon of per organisatie. Bij de activiteiten is het dan mogelijk om 1 deelnemer af te vaardigen. Mocht dat bedrag een bezwaar vormen om netwerklid te worden, neemt u dan contact op met het bestuur. Mogelijk kunnen we een regeling treffen.

Mocht uw instellingen meerdere deelnemers naar activiteiten willen afvaardigen, dan is een lidmaatschap van € 300,- een mogelijkheid. Aan activiteiten van de stichting kunnen dan 3 personen per instelling deelnemen.

Netwerklid worden? Ga dan direct naar het aanmeldingsformulier.

Als u eerst nadere informatie wenst, laat het ons weten op info@stichtinggroenepedagogiek.nl