Logo Stichting Groene Pedagogiek

Lid worden!

Allen die beroepsmatig of anderszins geïnteresseerd zijn in groene pedagogiek kunnen lid worden van de stichting. Als lid onderschrijft u de missie en visie en draagt u zo mogelijk bij aan het uitdragen van  groene pedagogiek.

Als lid

  • Kunt u 2 x per jaar kosteloos deelnemen aan een bijeenkomst van de stichting Groene Pedagogiek
  • Wordt uw website desgewenst vermeld op de ledenpagina
  • Kunt u communiceren met andere leden en oproepen doen

Het bestuur kan aanvragen/opdrachten die bij de stichting binnenkomen doorgeven aan leden die de vereiste expertise hebben.

In de nabije toekomst hopen we samen met de leden de stichting uit te breiden en o.a. gezamenlijk activiteiten te organiseren.

Het lidmaatschap bedraagt per kalenderjaar € 125,- per persoon of per organisatie. Bij de activiteiten is het dan mogelijk om 1 deelnemer af te vaardigen. Mocht dat bedrag een bezwaar vormen om lid te worden, neemt u dan contact op met het bestuur. Mogelijk kunnen we een regeling treffen.

Mocht uw instellingen meerdere deelnemers naar activiteiten willen afvaardigen, dan is een lidmaatschap van € 300,- een mogelijkheid. Aan activiteiten van de stichting kunnen dan 3 personen per instelling deelnemen.

Lid worden? Ga dan direct naar het aanmeldingsformulier.

Als u eerst nadere informatie wenst, laat het ons weten op info@stichtinggroenepedagogiek.nl