Logo Stichting Groene Pedagogiek

Naar een groen pedagogisch beleid

Door Roel van Raaij, beleidsadviseur ministerie Economische Zaken

We voelen Roel van Raaij aan de tand over het beleid van zijn ministerie t.a.v. opgroeien en opvoeden ‘in het groen’. Hoe verhoudt dit zich tot het jeugdbeleid dat op het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport wordt ontwikkeld? Wij, groene opvoeders en jeugdzorgwerkers, zijn benieuwd wat we van de overheid kunnen verwachten ten aanzien van vergroening van de pedagogiek.

Roel van Raaij is senior beleidsmedewerker bij het ministerie van Economische Zaken. Actuele verantwoordelijkheden zijn; programmaleider Jong Leren Eten, secretaris bij de Regiegroep programma DuurzaamDoor en senior beleidsmedewerker directie Agro Kennis.