Logo Stichting Groene Pedagogiek

Groene Pedagogiek: van Rousseau tot Jobs

Door Joop Berding, pedagoog en voormalig docent en onderzoeker aan de Hogeschool Rotterdam

Pedagogen ontwikkelen uiteenlopende theorieën over het opgroeien en opvoeden van kinderen. In de achttiende eeuw vond de bekende pedagoog Jean Jacques Rousseau dat kinderen eerst ‘in een veilige en natuurlijke omgeving’ moeten worden afgeschermd. In onze tijd bereiden Steve Jobs Schools hun leerlingen op hun toekomst voor met speciale software…

Joop Berding laat ons kennismaken met enkele invloedrijke pedagogen uit het (recente) verleden. Wat kan natuur volgens deze pedagogen bijdragen aan een gezonde en evenwichtige opvoeding? En wat kunnen we van hen leren?

Joop Berding is historisch en wijsgerig pedagoog aan de Hogeschool van Rotterdam. Hij schreef o.a. ‘Ik ben ook een mens’, over opvoeding en onderwijs aan de hand van de pedagogen Korczak, Dewey en Arendt.