Logo Stichting Groene Pedagogiek

Groene pedagogiek in de jeugdzorg

Door John Goessens, voorzitter landelijk overleg Pleegzorgaanbieders Nederland

In gesprek met John Goessens, die 1000 kinderen in pleeggezinnen en gezinshuizen onder zijn hoede heeft. Natuur kan deze kinderen/jongeren en hun begeleiders veel bieden, preventief en in de begeleiding. Hoe kunnen zij profiteren van de stimulerende werking van natuur op hun weg naar een goed leven?

John Goessens werkt als manager Wonen en Opgroeien bij de organisatie voor jeugd- en opvoedhulp Lindenhout en is voorzitter van het Landelijke Overleg Pleegzorg Nederland. Hij wordt gedreven door de zorg voor kinderen die extra aandacht, houvast en veiligheid nodig hebben.

Als ambassadeur van Stichting Groene Pedagogiek pleit hij voor het inzetten van natuur zodat opvoeders en jeugdzorgwerkers extra mogelijkheden krijgen bij het werk dat ze doen: het creëren van geborgenheid en vinden van een nieuwe balans voor kinderen.