Logo Stichting Groene Pedagogiek

Groene pedagoog

De groene pedagoog is in eerste instantie een pedagoog, die de ontwikkeling van kinderen wil stimuleren en hun welzijn en welbevinden wil bevorderen. De groene pedagoog zet hiervoor ook de natuur in, omdat hij/zij de vormende waarde van natuur ervaringen kent en hun betekenis voor het bestaan van kinderen (Kees Both 2007).

Waar vind je groene pedagogen?

Groene pedagogen zijn op verschillende werkterreinen actief:

 • Kinderopvang en Buitenschoolse Opvang
 • (Speciaal) Onderwijs
 • Hulpverlening/Jeugdzorg
 • Gezondheidszorg
 • Recreatie/Vrije tijd
 • Beroepsopleidingen
 • Natuur- en milieueducatie

Sommige groene pedagogen werken rechtstreeks met kinderen, met verschillende activiteiten zoals: tuinieren, werken met dieren, spelen en leren in de groene buitenruimte en (kunstgerichte) natuureducatie.

Andere groene pedagogen werken indirect aan het bevorderen van een natuurrijk bestaan door:

 • te publiceren en onderzoek te doen;
 • trainingen, workshops en presentaties te geven aan begeleiders, opvoeders en docenten in bovengenoemde sectoren;
 • het informeren van beleidsmakers en beslissers;
 • een bijdrage te leveren aan het realiseren van natuurrijke plekken.