Logo Stichting Groene Pedagogiek

Kees Both: naar een groene pedagogiek (2007)

Dit stuk vormt de basis van de groene pedagogiek. Verschillende aspecten worden besproken. Zoals: Leren leven met de natuur als opvoedingsdoel, kind en dier, Pedagogiek van de zorg, Ontwikkelingsstimulansen, Tuinieren, Natuurwaarden.

Dit interessante artikel is geschikt als naslagwerk voor b.v. scripties en presentaties, mede door de uitgebreide literatuurlijst.

Kees Both: Naar een groene pedagogiek (2007)