Logo Stichting Groene Pedagogiek

De schatkist van Kees Both

December 2019.

In het novembernummer van Het Jonge Kind verscheen het artikel Opgroeien met Natuur. Auteurs: Laura Minderhoud & Ilse Vonder, groene pedagogen en bestuursleden van stichting Groene Pedagogiek.

https://www.hjk-online.nl/natuur-techniek/opgroeien-in-natuur/

Centraal in het artikel staan: groene pedagogiek en Kees Both, een van de belangrijkste groene pedagogen. Vanaf 1979 tot nu heeft hij leerkrachten, ouders en andere opvoeders geïnformeerd en geïnspireerd over het belang van de relatie tussen kind en natuur. Zijn publicaties zijn een schatkist voor iedereen die zich hiermee bezighoudt. Nog steeds bruikbaar en actueel!

 


Themabijeenkomst 4 oktober 2019

Uitnodiging themabijeenkomst: Kind, ouder en de rol van de natuur.

Op vrijdag 4 oktober a.s. organiseert stichting Groene Pedagogiek van 9.30- 17.00 uur een themabijeenkomst voor haar netwerkleden en belangstellenden. Wij willen u van harte uitnodigen om hierbij aanwezig te zijn!

Deze dag wordt georganiseerd door Kindergroen BUITENpraktijk, verbonden aan het netwerk van de stichting Groene Pedagogiek.

Het thema is:

Kind, ouder en de rol van de natuur. 
Kan natuur gezinnen helpen?

We nemen een kijkje in de unieke BUITENpraktijk van Yvon Schuler. Met haar wildtuin en Pipowagen zet Yvon de natuur intensief in bij het begeleiden van kinderen en ouders. Wat de rol van natuur hierin is, gaat Yvon ons laten ervaren.

 

 

Tevens komt Jael Nouhet, natuurpedagoog, een workshop verzorgen met het thema:’Speel niet met, maar in de natuur’.

We hopen u op 4 oktober te ontmoeten!

Voor het volledige programma zie deze link.
Aanmelden kan via de website: https://stichtinggroenepedagogiek.nl/aanmelden


Save the date: themabijeenkomst 4 okt

In oktober vindt weer een themabijeenkomst van stichting Groene Pedagogiek plaats. Deze wordt georganiseerd door één van onze netwerkleden: Yvon Schuler van praktijk ORGYD kindergroen.

Het thema is: Natuur als genezing!

Pedagogiek en hulpverlening aan kind en gezin in de natuur.

We zijn te gast op landerij de Park in Elst bij Nijmegen. Landerij de Park richt zich op spel en natuurbeleving voor kinderen en hun familie.

Naast recreatie, natuureducatie en kinderopvang is hier ook een Buitenpraktijk voor jeugdhulpverlening – ORGYD kindergroen.

Het programma en het aanmeldformulier volgen nog. Noteer alvast de datum in uw agenda!

Wanneer: vrijdag 4 oktober 2019
Locatie:    Landerij de Park, Elst

We hopen u op 4 oktober 2019 te ontmoeten!

 


Stichting Groene Pedagogiek ondersteunt scholen in Limburg

Voorjaar 2019

Twee basisscholen in Helden hebben vergevorderde plannen om hun onderwijs en inrichting van de buitenruimte groen pedagogisch in te vullen. Met als missie: SBBZ= Samen Buiten Bezig Zijn. Stichting Groene Pedagogiek heeft hen daarbij succesvol ondersteund.

Het verslag volgt binnenkort. Omroep P&M heeft een mooie rapportage gemaakt, zie hier de link.


Verslag 11 april gepubliceerd!

Het verslag van de themabijeenkomst afgelopen 11 april 2019 is gepubliceerd! De bijeenkomst was georganiseerd door Natuurspeeltuin het Woeste Westen in Amsterdam, één van de leden van stichting Groene Pedagogiek.

Een beschrijving van de dag en de uitgebreide presentatie zijn te lezen op deze website onder de Activiteiten. De snelste route naar het verslag is via deze link.

Veel leesplezier!


Werkgroep actualiseert “Naar een groene pedagogiek”

Groene pedagogiek is geen zwevend verhaal of luchtfietserij. De Groene Pedagogiek is gebaseerd op een goed gedocumenteerd en verantwoord basisdocument van Kees Both: naar een groene pedagogiek (2007).

Dat basisdocument is meerdere malen stevig bediscussieerd door leden van de Stichting Groene Pedagogiek en is uitgangspunt geworden voor alle activiteiten. Maar een officieel stuk is het nooit geworden en op detailniveau zijn de puntjes nog niet op de ‘i’ gezet. Intussen is dringend een update nodig. Daar wordt hard aan gewerkt door Ilse Vonder, Pjotr Timmerman en Peter te Riele, waarbij de oorspronkelijke auteur, Kees Both ook betrokken wordt. Bovendien zal een drietal experts gevraagd worden om mee te lezen.

Dat betekent:

  • actualiseren en aanvulling van bronnen
  • herziening van tekst in de vorm van stijl, volgorde en aanvulling op inhoud
  • grondige layout herziening
  • toevoeging van illustraties
  • een officiële uitgave in papiervorm en een toegankelijke digitale versie
  • een snelle publicatiedatum. Streefpublicatie: januari 2020

Inmiddels zijn al flinke stappen gezet.


Themabijeenkomst 11 april 2019

Uitnodiging themabijeenkomst: Het wonder van het Woeste Westen!

Op donderdag 11 april a.s. organiseert stichting Groene Pedagogiek van 9.30- 17.00 uur een themabijeenkomst voor haar netwerkleden en belangstellenden. Wij willen u van harte uitnodigen om hierbij aanwezig te zijn!

Deze dag wordt georganiseerd door Natuurspeeltuin Het Woeste Westen te Amsterdam, verbonden aan het netwerk van de stichting Groene Pedagogiek.

Het thema is:

Het wonder van Het Woeste Westen.
Vrij, natuurlijk en risicovol spelen in een natuurspeeltuin!

Als kinderen zonder hun ouders in de natuur avonturen beleven, kortom: vrij, natuurlijk en risicovol kunnen spelen, dan gebeurt er iets met hen! Zoals Martin Hup, directeur, het zegt: ‘Ze gaan hier helemaal los!’ Ze doen onvergetelijke ervaringen op die hun leven verrijken en positief bijdragen aan hun ontwikkeling.

Natuurspeeltuin het Woeste Westen in Amsterdam biedt de voorwaarden dat kinderen dit kunnen meemaken.

Op deze themadag kunnen de deelnemers in een uitdagend, actief en interactief programma kennis nemen van de theoretische achtergronden en meemaken hoe zo’n natuurspeeltuin in de praktijk werkt. Er is volop ruimte voor uitwisseling en discussie en, last but not least: kinderen van de Avonturenclub verzorgen zelf een workshop!

We hopen u op 11 april te ontmoeten!

Voor het volledige programma zie deze link.
Aanmelden kan via de website: https://stichtinggroenepedagogiek.nl/aanmelden

 


Leestips voor 2019

Januari 2019.

2019 is van start gegaan! We hopen dat het draagvlak voor het verbinden van kinderen (en volwassenen) met natuur dit jaar nog  breder wordt! Afgelopen jaar hebben verschillende provincies en gemeenten scholen ondersteund bij het vergroenen van hun schoolplein. Steeds meer onderzoek bevestigt wat we eigenlijk uit eigen kennis en ervaring al wisten: natuur doet goed en is onmisbaar voor kinderen en volwassenen!

Met elkaar gaan we op de ingeslagen weg verder!

                                                                                             

Leestips

Hieronder vind je een kleine selectie van lezenswaardige sites en artikelen op het gebied van Kind en Natuur.

De knotsgekke avonturen van mijn moeder en de geit.

Het lectoraat Natuur en Kind in Leiden heeft onder leiding van onze ambassadeur  Dieuwke Hovinga een brochure uitgebracht over de waarde van natuur in de vrouwenopvang: De knotsgekke avonturen van mijn moeder en de geit.

 Een praktische, goed onderbouwde methodiek die met lichtvoetige activiteiten de natuur binnen handbereik brengt van zowel de moeders, hun kinderen als  medewerkers. Te downloaden:

https://www.kinderpostzegels.nl/Uploaded_files/Zelf/formulieren%20en%20PDFs/de-knotsgekke-avonturen-van-mijn-moeder-en-de-geit-digitaal-ead89a.8df6c8.pdf

 

 

Brochure Inspirerende Speelnatuur
Stichting Springzaad houdt zich bezig met het natuurrijker maken van schooltuinen, speelterreinen en andere plekken waar kinderen kunnen leren en recreëren.

Onlangs is een praktische, informatieve brochure verschenen over ‘Inspirerende Speelnatuur’. De tekst is uitvoerig geïllustreerd met foto’s en is geschikt  voor iedereen die met een natuurspeelplek aan de slag wil!

Op aanvraag gratis verkrijgbaar via info@springzaad.nl

 

Natuur voor Mensen

Agnes van den Berg, (omgevingspsycholoog, Bureau Natuurvoormensen) vermeldt op haar website een persoonlijk  jaarverslag over 2018 en geeft de lezer alvast een kijkje in 2019. Je vindt er een overzicht van recente publicaties en activiteiten, evenals activiteiten die voor dit jaar staan gepland, zoals  een white paper over Kind, natuur en gezondheid voor Natuurmonumenten.

www.agnesvandenberg.nl

 

KNNV Uitgeverij

Deze uitgeverij brengt boeken uit op het gebied van  Kind & Natuur, Natuur & Duurzaamheid, Groen & Gezond, Wildlife & Reizen, Natuur & Samenleving en Ecologie & Natuurbeheer.

Zojuist verschenen:

Spiegel van de natuur. Het natuurbegrip in cultuurhistorisch perspectief. Auteur: Matthijs G.C. Schouten.

 

Noteer alvast in uw agenda:

Themadag voor netwerkleden en andere belangstellenden van stichting Groene Pedagogiek,

11 april 2019.

Plaats: Natuurspeeltuin het Woeste Westen, Amsterdam.

Houd onze website in de gaten voor het programma!

 

Week van de opvoeding.

Maandag 7 t/m 13 oktober 2019. In het hele land organiseren gemeenten activiteiten.

Dit jaar is het thema: Hand in hand, Opvoeden, dat doen we samen!

 


Verslag van 10 oktober gepubliceerd

Het verslag van de themabijeenkomst afgelopen 10 oktober 2018 is gepubliceerd! De bijeenkomst was georganiseerd door Kinderdagverblijf de Hoepel uit Apeldoorn, één van de leden van stichting Groene Pedagogiek.

Een beschrijving van de dag en de presentaties zijn te lezen op deze website onder de Activiteiten. De snelste route naar het verslag is via deze link.

Veel leesplezier!


Leerzaam kijkje in de keuken van duurzaam KDV en BSO de Hoepel

  • De kinderen komen soms slapend uit school. Fris en vrolijk komen ze terug uit de BSO.
  • Duurzaam KDV de Hoepel is goedkoper dan een regulier dagverblijf!
  • Dit hadden mijn kleinkinderen ook moeten hebben…

Lees het verslag bij Activiteiten!