Logo Stichting Groene Pedagogiek

Januaribericht

Januarinieuws stichting Groene Pedagogiek

2020 is nu echt begonnen! Al bij de start van het nieuwe decennium belooft ’t spannend te worden. Hoe gaat het verder met de maatregelen voor het klimaat, is er hoop dat we de achteruitgang van de natuur kunnen tegenhouden? Wij, groene pedagogen, en met ons vele anderen, gaan ervoor!

We hebben een goed voornemen: regelmatig zullen we op deze pagina een nieuwsbericht plaatsen met berichten uit de actualiteit, leestips en aankondigingen van activiteiten.

Hier volgt de eerste editie van 2020. Veel leesplezier!

Actueel

Klimaatverandering en pedagogiek

Dat de aarde opwarmt is geen nieuws: de gevolgen zijn zichtbaar en voelbaar. Mede dankzij klimaatactiviste Gretha Thunberg is klimaatverandering een onderwerp dat steeds meer jongeren raakt en motiveert tot actie. Maar hoe ga je als opvoeder, pedagoog of leerkracht om met dit lastige onderwerp? Hoe bereiden scholen hun leerlingen voor op klimaatverandering en de omslag naar duurzame energie? De vragen zijn gemakkelijk gesteld, de antwoorden ingewikkeld. Ons erelid Kees Both heeft zich daar in 2013 in zijn lezing ‘De klimaatcrisis en een pedagogiek van de hoop’ al over uitgesproken. Hij pleit ervoor kinderen als vorm van actieve hoop mee te geven wat ze op hun niveau zelf kunnen doen. Hij noemt een zgn. ladder van milieuverantwoordelijkheid: van het mooi maken van de school met natuurmateriaal, tot helpen minimaliseren van de CO2-uitstoot. De visie van Kees Both is actueler dan ooit, zie

http://stichtinggroenepedagogiek.nl/wp-content/uploads/2017/03/De-klimaatcrisis-en-een-pedagogiek-van-de-hoop-2013.pdf

Lezenswaard is ook het artikel over onderwijs voor klimaatvaardige generaties.

https://www.mo.be/opinie/een-ander-onderwijs-nodig-voor-klimaatvaardige-generaties?utm_campaign=daily&utm_medium=newsletter&utm_source=email&fbclid=IwAR3gZVbVOK94rnURRRZcdGxMbPDU0TgfOvg1QZFDVqL70OpOWCJrNS-m8fY

 

Tijd om te lezen!

De nieuwe Louv!

Journalist en auteur Richard Louv werd beroemd met ‘Het laatste Kind in het Bos’. In zijn nieuwe boek “Our Wild Calling” gaat hij in op de relatie van mensen met wilde dieren. Wat wilde dieren kunnen betekenen voor de gezondheid en het welzijn van mensen is volgens Louv nauwelijks onderzocht. Hij schrijft er beeldend over en ontvouwt zijn visie en boodschap vooral via verhalen van anderen. Hij maakt duidelijk wat het opbouwen van een emotionele band met wilde dieren voor mensen kan betekenen. In “Our Wild Calling” beschrijft hij hoe dieren mensen vormen, maar ook wat de invloed is van mensen op wilde dieren en hoe wij hen beter kunnen beschermen. Educatie kan daaraan veel bijdragen. Louv oppert bijvoorbeeld het vormen van zogenoemde ‘Neighborhood Wildlife Watch’ groepen om wilde dieren te observeren, conflicten tussen mensen en dieren voor te zijn, en de effecten van klimaatverandering te monitoren. Louv’s boek “Our Wild Calling” is een waardig opvolger van ‘Het laatste Kind in het Bos’, of het een echte topper is mag de lezer zelf bepalen.

How Connecting with Animals Can Transform Our Lives—and Save Theirs

ISBN 978-1-61620-560-7

 

Van onze ambassadeur Joop Berding: Opvoeding en onderwijs tussen geduld en onderwijs

Is het geduld met kinderen en andere mensen uit de samenleving aan het verdwijnen? Over deze indringende vraag gaat het nieuwe boek van Joop Berding, ambassadeur van onze stichting.

https://nivoz.nl/nl/nivoz-podcast-met-joop-berding-tussen-geduld-en-ongeduld-over-de-worsteling-tussen-afwachten-en-ingrijpen

Opvoeding en onderwijs tussen geduld en ongeduld, ISBN 978-90-8575-083-3

 

Voor je agenda

Themabijeenkomst voor en door netwerkleden

Twee keer per jaar, ook dit voorjaar, wordt een bijeenkomst georganiseerd voor netwerkleden en andere belangstellenden. Hiervoor zijn we nog in overleg met een spreker. Zodra de datum en andere gegevens bekend zijn, hoort u meer van ons. Volg hiervoor ook onze site!

 

24 januari 2020, 10- 16.00 uur.

Dag van de Kinderspiritualiteit te Nijmegen, 10- 16.00 uur.

www.oblimon.nl

 

Woensdag 5 februari, 19.30 – 21.30 uur

Interactieve bijeenkomst over het boek van Joop Berding. NIVOZ, Driebergen https://nivoz.nl/nl/ingelaste-onderwijsavond-over-boek-joop-berding-is-het-geduld-uit-de-samenleving-aan-het-verdwijnen

 

 

 

 

 


Verslag 4 oktober gepubliceerd!

Het verslag van de themabijeenkomst afgelopen 4 oktober is gepubliceerd! De deelnemers waren op bezoek op de mooie inspirerende locatie Landerij de Park in Elst. De bijeenkomst was georganiseerd door Yvon Schuler van de Buitenpraktijk ORGYD kindergroen, één van de leden van stichting Groene Pedagogiek.

Een beschrijving van de dag en de uitgebreide presentatie zijn te lezen op deze website onder de Activiteiten. De snelste route naar het verslag is via deze link.

Veel leesplezier!


De schatkist van Kees Both

December 2019.

In het novembernummer van Het Jonge Kind verscheen het artikel Opgroeien met Natuur. Auteurs: Laura Minderhoud & Ilse Vonder, groene pedagogen en bestuursleden van stichting Groene Pedagogiek.

https://www.hjk-online.nl/natuur-techniek/opgroeien-in-natuur/

Centraal in het artikel staan: groene pedagogiek en Kees Both, een van de belangrijkste groene pedagogen. Vanaf 1979 tot nu heeft hij leerkrachten, ouders en andere opvoeders geïnformeerd en geïnspireerd over het belang van de relatie tussen kind en natuur. Zijn publicaties zijn een schatkist voor iedereen die zich hiermee bezighoudt. Nog steeds bruikbaar en actueel!

 


Themabijeenkomst 4 oktober 2019

Uitnodiging themabijeenkomst: Kind, ouder en de rol van de natuur.

Op vrijdag 4 oktober a.s. organiseert stichting Groene Pedagogiek van 9.30- 17.00 uur een themabijeenkomst voor haar netwerkleden en belangstellenden. Wij willen u van harte uitnodigen om hierbij aanwezig te zijn!

Deze dag wordt georganiseerd door Kindergroen BUITENpraktijk, verbonden aan het netwerk van de stichting Groene Pedagogiek.

Het thema is:

Kind, ouder en de rol van de natuur. 
Kan natuur gezinnen helpen?

We nemen een kijkje in de unieke BUITENpraktijk van Yvon Schuler. Met haar wildtuin en Pipowagen zet Yvon de natuur intensief in bij het begeleiden van kinderen en ouders. Wat de rol van natuur hierin is, gaat Yvon ons laten ervaren.

 

 

Tevens komt Jael Nouhet, natuurpedagoog, een workshop verzorgen met het thema:’Speel niet met, maar in de natuur’.

We hopen u op 4 oktober te ontmoeten!

Voor het volledige programma zie deze link.
Aanmelden kan via de website: https://stichtinggroenepedagogiek.nl/aanmelden


Save the date: themabijeenkomst 4 okt

In oktober vindt weer een themabijeenkomst van stichting Groene Pedagogiek plaats. Deze wordt georganiseerd door één van onze netwerkleden: Yvon Schuler van praktijk ORGYD kindergroen.

Het thema is: Natuur als genezing!

Pedagogiek en hulpverlening aan kind en gezin in de natuur.

We zijn te gast op landerij de Park in Elst bij Nijmegen. Landerij de Park richt zich op spel en natuurbeleving voor kinderen en hun familie.

Naast recreatie, natuureducatie en kinderopvang is hier ook een Buitenpraktijk voor jeugdhulpverlening – ORGYD kindergroen.

Het programma en het aanmeldformulier volgen nog. Noteer alvast de datum in uw agenda!

Wanneer: vrijdag 4 oktober 2019
Locatie:    Landerij de Park, Elst

We hopen u op 4 oktober 2019 te ontmoeten!

 


Stichting Groene Pedagogiek ondersteunt scholen in Limburg

Voorjaar 2019

Twee basisscholen in Helden hebben vergevorderde plannen om hun onderwijs en inrichting van de buitenruimte groen pedagogisch in te vullen. Met als missie: SBBZ= Samen Buiten Bezig Zijn. Stichting Groene Pedagogiek heeft hen daarbij succesvol ondersteund.

Het verslag volgt binnenkort. Omroep P&M heeft een mooie rapportage gemaakt, zie hier de link.


Verslag 11 april gepubliceerd!

Het verslag van de themabijeenkomst afgelopen 11 april 2019 is gepubliceerd! De bijeenkomst was georganiseerd door Natuurspeeltuin het Woeste Westen in Amsterdam, één van de leden van stichting Groene Pedagogiek.

Een beschrijving van de dag en de uitgebreide presentatie zijn te lezen op deze website onder de Activiteiten. De snelste route naar het verslag is via deze link.

Veel leesplezier!


Werkgroep actualiseert “Naar een groene pedagogiek”

Groene pedagogiek is geen zwevend verhaal of luchtfietserij. De Groene Pedagogiek is gebaseerd op een goed gedocumenteerd en verantwoord basisdocument van Kees Both: naar een groene pedagogiek (2007).

Dat basisdocument is meerdere malen stevig bediscussieerd door leden van de Stichting Groene Pedagogiek en is uitgangspunt geworden voor alle activiteiten. Maar een officieel stuk is het nooit geworden en op detailniveau zijn de puntjes nog niet op de ‘i’ gezet. Intussen is dringend een update nodig. Daar wordt hard aan gewerkt door Ilse Vonder, Pjotr Timmerman en Peter te Riele, waarbij de oorspronkelijke auteur, Kees Both ook betrokken wordt. Bovendien zal een drietal experts gevraagd worden om mee te lezen.

Dat betekent:

  • actualiseren en aanvulling van bronnen
  • herziening van tekst in de vorm van stijl, volgorde en aanvulling op inhoud
  • grondige layout herziening
  • toevoeging van illustraties
  • een officiële uitgave in papiervorm en een toegankelijke digitale versie
  • een snelle publicatiedatum. Streefpublicatie: januari 2020

Inmiddels zijn al flinke stappen gezet.


Themabijeenkomst 11 april 2019

Uitnodiging themabijeenkomst: Het wonder van het Woeste Westen!

Op donderdag 11 april a.s. organiseert stichting Groene Pedagogiek van 9.30- 17.00 uur een themabijeenkomst voor haar netwerkleden en belangstellenden. Wij willen u van harte uitnodigen om hierbij aanwezig te zijn!

Deze dag wordt georganiseerd door Natuurspeeltuin Het Woeste Westen te Amsterdam, verbonden aan het netwerk van de stichting Groene Pedagogiek.

Het thema is:

Het wonder van Het Woeste Westen.
Vrij, natuurlijk en risicovol spelen in een natuurspeeltuin!

Als kinderen zonder hun ouders in de natuur avonturen beleven, kortom: vrij, natuurlijk en risicovol kunnen spelen, dan gebeurt er iets met hen! Zoals Martin Hup, directeur, het zegt: ‘Ze gaan hier helemaal los!’ Ze doen onvergetelijke ervaringen op die hun leven verrijken en positief bijdragen aan hun ontwikkeling.

Natuurspeeltuin het Woeste Westen in Amsterdam biedt de voorwaarden dat kinderen dit kunnen meemaken.

Op deze themadag kunnen de deelnemers in een uitdagend, actief en interactief programma kennis nemen van de theoretische achtergronden en meemaken hoe zo’n natuurspeeltuin in de praktijk werkt. Er is volop ruimte voor uitwisseling en discussie en, last but not least: kinderen van de Avonturenclub verzorgen zelf een workshop!

We hopen u op 11 april te ontmoeten!

Voor het volledige programma zie deze link.
Aanmelden kan via de website: https://stichtinggroenepedagogiek.nl/aanmelden

 


Leestips voor 2019

Januari 2019.

2019 is van start gegaan! We hopen dat het draagvlak voor het verbinden van kinderen (en volwassenen) met natuur dit jaar nog  breder wordt! Afgelopen jaar hebben verschillende provincies en gemeenten scholen ondersteund bij het vergroenen van hun schoolplein. Steeds meer onderzoek bevestigt wat we eigenlijk uit eigen kennis en ervaring al wisten: natuur doet goed en is onmisbaar voor kinderen en volwassenen!

Met elkaar gaan we op de ingeslagen weg verder!

                                                                                             

Leestips

Hieronder vind je een kleine selectie van lezenswaardige sites en artikelen op het gebied van Kind en Natuur.

De knotsgekke avonturen van mijn moeder en de geit.

Het lectoraat Natuur en Kind in Leiden heeft onder leiding van onze ambassadeur  Dieuwke Hovinga een brochure uitgebracht over de waarde van natuur in de vrouwenopvang: De knotsgekke avonturen van mijn moeder en de geit.

 Een praktische, goed onderbouwde methodiek die met lichtvoetige activiteiten de natuur binnen handbereik brengt van zowel de moeders, hun kinderen als  medewerkers. Te downloaden:

https://www.kinderpostzegels.nl/Uploaded_files/Zelf/formulieren%20en%20PDFs/de-knotsgekke-avonturen-van-mijn-moeder-en-de-geit-digitaal-ead89a.8df6c8.pdf

 

 

Brochure Inspirerende Speelnatuur
Stichting Springzaad houdt zich bezig met het natuurrijker maken van schooltuinen, speelterreinen en andere plekken waar kinderen kunnen leren en recreëren.

Onlangs is een praktische, informatieve brochure verschenen over ‘Inspirerende Speelnatuur’. De tekst is uitvoerig geïllustreerd met foto’s en is geschikt  voor iedereen die met een natuurspeelplek aan de slag wil!

Op aanvraag gratis verkrijgbaar via info@springzaad.nl

 

Natuur voor Mensen

Agnes van den Berg, (omgevingspsycholoog, Bureau Natuurvoormensen) vermeldt op haar website een persoonlijk  jaarverslag over 2018 en geeft de lezer alvast een kijkje in 2019. Je vindt er een overzicht van recente publicaties en activiteiten, evenals activiteiten die voor dit jaar staan gepland, zoals  een white paper over Kind, natuur en gezondheid voor Natuurmonumenten.

www.agnesvandenberg.nl

 

KNNV Uitgeverij

Deze uitgeverij brengt boeken uit op het gebied van  Kind & Natuur, Natuur & Duurzaamheid, Groen & Gezond, Wildlife & Reizen, Natuur & Samenleving en Ecologie & Natuurbeheer.

Zojuist verschenen:

Spiegel van de natuur. Het natuurbegrip in cultuurhistorisch perspectief. Auteur: Matthijs G.C. Schouten.

 

Noteer alvast in uw agenda:

Themadag voor netwerkleden en andere belangstellenden van stichting Groene Pedagogiek,

11 april 2019.

Plaats: Natuurspeeltuin het Woeste Westen, Amsterdam.

Houd onze website in de gaten voor het programma!

 

Week van de opvoeding.

Maandag 7 t/m 13 oktober 2019. In het hele land organiseren gemeenten activiteiten.

Dit jaar is het thema: Hand in hand, Opvoeden, dat doen we samen!