Logo Stichting Groene Pedagogiek

Verslag 11 april 2019 Het wonder van het Woeste Westen

Het Woeste Westen ligt in het uitgebreide Westerpark, waar je je eerder in de polder dan midden in Amsterdam waant. Het was een frisse dag, maar dankzij de zon en het houtvuur was het zowel binnen als buiten heerlijk toeven.

Het dag-programma bestond uit een afwisseling van binnen- en buitenactiviteiten. De deelnemers waren werkzaam in de kinderopvang/ BSO (leidinggevenden en pedagogisch medewerkers), natuurspeeltuinen, stadsboerderijen, onderwijs, opleiding pedagogiek en ontwerpers van speelnatuur.

 

De lezingen werden vol enthousiasme verzorgd door Martin Hup (directeur het Woeste Westen en netwerk lid van Stichting Groene Pedagogiek). Hoewel hij zichzelf geen groene pedagoog noemt bleek uit zijn verhalen dat hij dat wel degelijk is. Martin bracht een mooie mix van uitgebreide praktijkervaring, pedagogische inzichten en wetenschappelijke kennis. Zie de volledige presentatie Het WOESTE WESTEN.

Tevens bood Martin veel ruimte voor inbreng en vragen van de deelnemers. Een paar gespreksonderwerpen:

  • Uitwisseling van ervaringen over de vraag; “Wat te doen met jongeren die kinderen lastig vallen”?
  • Sociale veiligheid, zoals de angst voor enge mannen. Het terrein van het Woeste Westen is vrij toegankelijk. De medewerkers moeten allemaal een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) hebben. Regel is ook dat medewerkers nooit alleen met 1 kind op pad gaan.
  • De houding van ouders: Ouders belemmeren soms de drive van het kind om fysieke uitdagingen aan te gaan door hun eigen bezorgdheid. Toch is er sinds de opening in 2010 slechts twee keer een zwaarder ongeluk geweest.
  • Een deelnemer hield spontaan een kort, helder betoog over het belang van samenwerking met ouders en het onderwijs. “Laten we op plekken zoals dit, waar jaarlijks 40.000 bezoekers naar toe komen, vooral het positieve ondersteunen”.

 

Na het ochtendprogramma kregen we een heerlijk verzorgde lunch met soep van het vuur.

 

 

Tijdens de buitenactiviteiten kregen de deelnemers een rondleiding over het terrein vol klim- en klautermogelijkheden. In het waterdeel, met pontje, staat het riet in de zomer 2½  meter  hoog. Kinderen peddelen dan met bootjes door de sloten en vinden het “gaver dan een oerwoud”. Het is dan een halve wereldreis naar het andere eind van de sloot.

 

 

 

 

 

 

 

Peter te Riele, netwerklid, rondde de dag af met een evaluatie waarin hij de deelnemers in tweetallen liet discussiëren over 10 stellingen die plenair teruggekoppeld werden. Er ontstond een levendige discussie, waarin ruimte was voor de ervaringen van deze dag en de opbrengst voor de eigen praktijk.

 

Topper was de laatste buitenactiviteit: meiden en jongens van de Avonturenclub leerden de deelnemers in tweetallen met een mes houtjes splijten en een vuurtje maken, waarop marshmallows werden geroosterd. Bijzonder om te zien hoe ze dit deden en hoe verantwoord ze omgingen met hun mes!

De afsluitende ‘borrel’ werd bij het vuur buiten gehouden. Een deelneemster trakteerde op warme, zoete mispelkroketjes, iets wat ze ook met haar BSO-kinderen maakt. Er waren enthousiaste verhalen van deelnemers te horen. Zij hadden veel geleerd van de aanpak en opzet van deze natuurspeeltuin/avonturenclub. Ook was er veel ruimte voor onderlinge uitwisseling.

 

Tot slot een mail van een deelnemer:

Ik gloei nog na van het vuur en de inspiratie van afgelopen woensdag op het Woeste Westen. Bedankt nogmaals voor het organiseren van deze bijzondere dag.


Uitnodiging themabijeenkomst 11 april 2019

Het wonder van Het Woeste Westen 

Vrij, natuurlijk en risicovol spelen in een natuurspeeltuin 

 

Door:             Stichting Groene Pedagogiek & Natuurspeeltuin Het Woeste Westen
Voor:              Netwerkgroep Groene Pedagogen en geïnteresseerden
Wanneer:       Donderdag 11 april 2019 van 9.30 – 17.00 uur
Waar:             Natuurspeeltuin Het Woeste Westen,  Overbrakerpad 3, 1014 AZ Amsterdam

www.woestewesten.nl

 

Inleiding

Natuurspeeltuin Het Woeste Westen bestaat sinds 2010 en ligt aan de rand van het Westerpark in Amsterdam.  Met een oppervlakte van 3 hectare is het de grootste en drukst bezochte stedelijke natuurspeeltuin van Nederland. Jaarlijks komen er ongeveer 40.000 bezoekers.

Kinderen kunnen in deze stadse wildernis vrij ravotten en gaan daarbij vaak echt los. Daarnaast worden er ook een aantal begeleide activiteiten georganiseerd. Zo zijn er Avonturenclubs, natuurlessen voor basisscholen, verjaardagspartijtjes, evenementen en schoolreisjes. Hierbij staat eigenlijk alles in dienst van het opdoen van ‘ervaringen die je op je dertigste nog weet’.

Wat Het Woeste Westen biedt zijn avontuurlijke activiteiten waarbij natuur en risico hoog in het vaandel staan. Eigenlijk de dingen die je gedaan moet hebben in je jeugd. Vanuit de visie dat dit bijdraagt aan de ontwikkeling van kinderen, vooral op het vlak van weerbaarheid en zelfstandigheid. Eigenschappen waar je wat aan hebt in de rest van je leven!

Op deze themadag wordt in een informatief, actief en interactief programma aandacht besteed aan de (theoretische) achtergronden en de praktijk zoals  die op Het Woeste Westen wordt gehanteerd.

 

Programma:

9.30 – 10.00:      Inloop met koffie & thee

10.00 – 10.10:    Welkom en toelichting op de dag

10.10 – 11.00:     Lezing: Wat is en wat doet Het Woeste Westen? Hoe spelen de kinderen  hier?

11.00 – 11.30:     Pauze met koffie & thee

11.30 – 12.30:     Actieve workshop: Wandeling over het terrein met aandacht voor de inrichting en het

                            omgaan met risico’s  als (pedagogisch) begeleider 

12.30 – 13.45:    Lunch met soep van het kampvuur; voor wie wil: zelf graan malen, deeg kneden en

                            broodjes boven het vuur bakken

13.45 – 14.45:     Keuze uit twee lezingen:

                            1. Onderzoek naar de rol van ouders bij het vrij en risicovol spelen

                            2. De Avonturenclub: Ervaringen voor het leven in de stadse natuur

                            -met een uitdagend sausje-

14.45 – 15.00:    Pauze met koffie & thee

15.00 – 15.45:    Plenaire bespreking: Kansen en belemmeringen voor het vrij, natuurlijk en risicovol spelen in

                           het pedagogisch werkveld

15.45 – 16.45:     Uitsmijter van de dag: Avonturenclub-kinderen leren je fikkie steken en met

                            een mes omgaan

16.45 – 17.00:     Afsluiting rond het kampvuur met een hapje en een drankje.

 

Kosten en aanmelding:

Leden van Stichting Groene Pedagogiek & donateurs van Het Woeste Westen: gratis

Directe relaties van Het Woeste Westen: €35,- voor het gehele programma

Niet-leden:    € 55,- voor het gehele programma, €30,- voor een dagdeel

Studenten:    € 25,- voor het gehele programma, €15 voor een dagdeel

Aanmelding:  via het formulier op https://stichtinggroenepedagogiek.nl/aanmelden/

 

Zien we u op 11 april?

 

Hartelijke groet, namens stichting Groene Pedagogiek en Natuurspeeltuin Het Woeste Westen

Ilse Vonder & Martin Hup

 

Het is de missie van stichting Groene Pedagogiek om ieder kind in Nederland in contact te brengen met natuur in al haar verschijningsvormen, opdat deze deel gaat uitmaken van hun bestaan. Wij bevorderen en stimuleren kennis over een pedagogische grondhouding die zich richt op de relatie tussen kind en natuur. We richten ons op beleidsmakers, pedagogen, opleidingen, gezondheidswerk en de wetenschap.