Logo Stichting Groene Pedagogiek

Test 2

Test 2


Test

test


Verslag 7 juni 2017 Kind en Dier

Deze eerste openbare activiteit van de stichting was meteen een topper!

De locatie, Landgoed Van Hall Larenstein in Velp, bergt veel cultuur- en natuurhistorisch interessante plekken, van ‘gevallen nonnen’ tot 400 jaar oude bomen. De deelnemers genoten van de rondleiding en het verhaal. Ter illustratie: foto’s op het blog van Peter te Riele.

http://eigenwijsinonderwijs.blogspot.nl/2017/06/stichting-groene-pedagogiek.html

Daarna was het woord aan Nienke Endenburg, GZ-psycholoog en universitair docent faculteit Diergeneeskunde in Utrecht, over de invloed van dieren op de ontwikkeling van kinderen.

Nienke sprak over One Welfare: het welzijn van mensen en dieren. Het één kan niet zonder het ander. Als dieren lijden doordat ze op een verkeerde manier ingezet worden ten bate van kinderen of volwassenen, dan is dat niet acceptabel.

Wetenschappelijk is aangetoond dat dieren een positieve invloed hebben op de ontwikkeling van kinderen. Er zijn gunstige effecten van het contact tussen mens en dier, zoals een lagere bloeddruk en een lagere hartslag. Ook heeft het een positief effect op zelfwaardering. Dieren geven directe sociale ondersteuning.

Endenburg: Het is belangrijk dat dieren goed ‘opgeleid’ zijn om met kinderen om te gaan. Kippen kunnen dan bij voorbeeld leuke huisdieren zijn. Daarnaast moeten ouders en andere opvoeders beseffen dat kinderen niet verantwoordelijk kunnen zijn voor hun huisdieren. Zeker jonge kinderen moet je niet alleen laten met een hond of kat; alle huisdieren kunnen bijten als ze (ookal is het onbedoeld) verkeerd benaderd worden.

Een negatief verhaal: er komt veel dierenmishandeling voor, wat vaak gepaard gaat met kindermishandeling. Sinds kort bestaat daarom het LED (Landelijk Expertisecentrum dierenmishandeling). Gevaar dreigt ook van vechthonden, die soms door nietsvermoedende ouders uit het asiel gehaald worden. Deze beesten kunnen veel ellende aanrichten.

Ondanks deze waarschuwingen is Nienke Endenburg een warm pleitbezorger voor de omgang tussen kind en dier. Aaien/knuffelen blijkt een positieve uitwerking te hebben op zowel kind (en volwassene) als huisdier, laat zij weten. Hierdoor komt oxytocine vrij, een hormoon dat leidt tot minder agressie, meer rust en minder stress.

Hierna kwamen de deelnemers aan het woord tijdens rondetafelgesprekken. Een korte samenvatting van de 3 besproken thema’s:

Angst voor bijen en wespen

De angst voor bijen en wespen is reëel: voor sommige kinderen en volwassenen kunnen steken levensbedreigend zijn. Het is belangrijk dat opvoeders goed geïnformeerd zijn hoe te handelen. Daarnaast zijn deze dieren nuttig in het ecosysteem. Bij kinderen zien we een scala van belevingen: van angst tot verwondering en fascinatie voor alles wat leeft.

Zie de blog voor uitgebreide informatie over dit thema.

Kinderen en dode dieren

Stellingen:

  1. Met een boog om dode dieren heen lopen is een gemiste kans. Begraven is een goede oefening voor later, en vooral passend bij huisdieren.
  2. Kijken wat aaseters er mee doen en hoe er in een paar weken niets van over blijft, geeft acceptatie van natuurlijke processen.
  3. Kinderen tot een jaar of 5 doen er nooit moeilijk over als een dood dier blijft liggen; kinderen vanaf 9 jaar vinden het vaker moeilijk als ze het niet eerder hebben mee gemaakt.

De meesten konden zich in deze stellingen vinden. Maar de confrontatie van kleine kinderen met het verhaal van biggen naar de slacht, of afvoer voor destructie, vond men moeilijk. Dit komt voor op de agrarische kinderopvang. Krijgen kinderen hierdoor een trauma? Vind je het acceptabel dat je kind dit meekrijgt? Belangrijke vragen om nog eens over door te praten.

 

 

Kinderen en kleine beestjes, “het krioelsel”

Het maakt veel uit of je ermee op bent gegroeid of niet. Angst heeft ook te maken met hoe opvoeders op deze beestjes reageren. En ook: een angstreactie werkt aanstekelijk: iedereen moet “mee-ie-en”. Er lijkt ook sprake te zijn van een ingeboren angst voor spinnen en slangen.

Een ander aspect: kleine beestjes zijn niet allemaal onschuldig. Denk bij voorbeeld aan teken! Tekenbeleid is nodig bij de opvang/begeleiding van kinderen.

 

Ter afsluiting van deze middag kwam voorzitter Gerard Reitsma aan het woord. Hij noemde duurzaamheid het grote thema van deze eeuw. ”We moeten met kinderen de kiem leggen om zorgvuldig om te gaan met deze planeet”.

 

 

 

Tot slot presenteerde Pascale Fuchs de stichting Met dieren meer mens. Deze stichting heeft een lespakket ontwikkeld voor kinderen van groep 5 over het omgaan met huisdieren. Zie www.dierendiploma.nl


Groeneveld

Middagcongres 15 november 2017
Groene Pedagogiek – kennen, beleven en benutten
Hoe natuur opvoeders en hulpverleners kan helpen

Stichting Groene Pedagogiek heeft de missie om verbondenheid met de natuur in al haar verschijningsvormen onderdeel uit te laten maken van het opgroeien en opvoeden van ieder kind in Nederland. De natuur met haar afwisseling van seizoenen en ritme van dag en nacht vormt een belangrijke basis en houvast voor een gezonde ontwikkeling van kinderen. Wij bevorderen en stimuleren kennis over een pedagogische grondhouding die zich richt op de relatie tussen kind en natuur.

De Stichting Groene Pedagogiek nodigt u van harte uit voor een bijzondere bijeenkomst in en rond het prachtige Kasteel Groeneveld in Baarn. De pedagogische waarde van natuur voor opvoeding, onderwijs, jeugdgezondheidszorg en jeugdhulp wordt van verschillende kanten belicht en beleefd.

Een greep uit het programma:

Bij de open haard kunt u filosoferen met Kees Both, grondlegger van de Groene Pedagogiek, over hoe we groen opgroeien moeten duiden. Met vragen als: is natuur één van de elementen van een gezonde ontwikkeling van kinderen óf is natuur een noodzakelijke voorwaarde voor evenwichtig en gezond opgroeien? Roel van Raaij van het Ministerie van Economische zaken zal ingaan op het landelijk beleid rond groen opgroeien en opvoeden. Ook belicht John Goessens, van Jeugdzorgorganisatie Lindenhout, kansen van Groene Pedagogiek in de jeugdzorg. Verder zijn er volop mogelijkheden om Groene Pedagogiek zelf te beleven en te ervaren, zowel binnen als buiten.

Voor wie?

Voor beleidsmedewerkers, pedagogen, kinderpsychologen, jeugdhulpverleners, medewerkers jeugdgezondheidszorg, schoolleiders, directies, opleiders en docenten, pedagogisch medewerkers, wetenschappers, NME-centra en andere belangstellenden.

Datum en locatie

Woensdagmiddag 15 november 2017, Kasteel Groeneveld in Baarn van 12.00 – 17.00 uur.

Contact en informatie

Binnenkort verschijnt het definitieve programma. Reserveringen kunnen al gedaan worden door het sturen van een mail naar info@stichtinggroenepedagogiek.nl

Reserveert u de datum?


Zorg Primair: Themanummer Groene Pedagogiek mei 2014

12 artikelen over theorie en praktijk van de groene pedagogiek, met een voorwoord van Prinses Irene. O.a.: Huisdieren in de school? (Ineke Edes), Een groen schoolplein voor speciale kinderen (Ilse Vonder) en Project de Buitenklas (Laura Minderhoud).

Zorg Primair: Themanummer Groene Pedagogiek mei 2014


Laura Minderhoud en Ilse Vonder: ‘Een wiebelbrug water met visjes en een boosplek’

Artikel over groene pedagogiek. Aan de hand van een praktijkcasus beschrijven de auteurs de winst van een groene speelplaats voor kinderen in de jeugdzorg. Met leestips en onderzoeksgegevens.

Laura Minderhoud en Ilse Vonder: Artikel ‘Een wiebelbrug water met visjes en een boosplek’. De Pedagoog, juni 2017


Laura Minderhoud en Marnix Vietor: planten en gezond binnenklimaat

Het is bekend dat de luchtkwaliteit in klaslokalen vaak beneden de maat is. Minder bekend: planten kunnen het binnenklimaat op scholen verbeteren. Naast deze gunstige werking kan (de zorg voor) groen prima in het onderwijsaanbod geïntegreerd worden. Interessant!

Laura Minderhoud en Marnix Vietor: Planten en gezond binnenklimaat HJK, juni 2017, www.hjk-online.nl


Kinderopvang Totaal: Leren van dieren

Een toegankelijk artikel over de omgang van kinderen en dieren. Met interviews met Laura Minderhoud, groene pedagoog en Nienke Endenburg, GZ-psycholoog, werkzaam bij de faculteit Diergeneeskunde in Utrecht.Bruikbaar voor kinderopvang, BSO’s, ouders en scholen.

Dit artikel is met toestemming van de redactie overgenomen uit Kinderopvang 2017, nr.7/8, www.kinderopvangtotaal.nl

Kinderopvang Totaal: Leren van dieren, juli/augustus 2017


Kees Both: Bang voor spinnen HJK, juni 2016

Kinderen kunnen onberedeneerde angstgevoelens hebben voor bepaalde diersoorten. Zéker voor spinnen. Waar komt die angst vandaan? En hoe kun je als opvoeder/leerkracht bij kinderen interesse wekken voor spinnen? Kees Both geeft hier inzicht in. Hij verwijst o.a. naar Freek Vonk, de bioloog die voor veel kinderen een voorbeeld is.

Kees Both: Bang voor spinnen HJK, juni 2016


Kees Both: naar een groene pedagogiek (2007)

Dit stuk vormt de basis van de groene pedagogiek. Verschillende aspecten worden besproken. Zoals: Leren leven met de natuur als opvoedingsdoel, kind en dier, Pedagogiek van de zorg, Ontwikkelingsstimulansen, Tuinieren, Natuurwaarden.

Dit interessante artikel is geschikt als naslagwerk voor b.v. scripties en presentaties, mede door de uitgebreide literatuurlijst.

Kees Both: Naar een groene pedagogiek (2007)