Logo Stichting Groene Pedagogiek

Voortgang realisatie ‘droom van Ilse’

Na de vraag voor hulp op 26 oktober 2023 via verschillende kanalen, zijn inmiddels grote stappen gezet en hopen we de ‘Droom van Ilse’ in februari 2024 gereed te hebben.

In dit nieuwsbericht geven we een overzicht van waar we nu staan en wat er nu nog nodig is om deze ‘Droom’ werkelijk te realiseren.

Allereerst willen we iedereen bedanken voor de geweldige reacties, hulp en donaties.
Iets specifieker dank aan:

  • iedereen die een donatie heeft gedaan, hiervan zijn bomen, struiken, overige beplanting en bevestigingsmaterialen aangeschaft;
  • alle vrijwilligers die op de klusdagen hebben geholpen, er is werkelijk heel veel werk verzet binnen een optimale werksfeer;
  • Entrea-Lindenhout voor de ondersteuning en het verzorgen van koffie/thee en de lunch op de klusdagen;
  • Anneke Rodenburg van Tuin en Vlinder (tuinenvlinder.nl) voor het initiëren, ontwerpen, begeleiden, coördineren en uitvoeren van de ‘Droom van Ilse’;
  • Hans Nijmeijer van Boomkunst (boomkunst.nl) voor het meedenken en voor de uitvoering;
  • Alex Kamphuis van Plantador (plantador.nl), voor het meewerken, vervoeren van de bomen en planten en voor het opknappen van de ‘Dankboom’;
  • Hendriks Hoveniers, onderhoudt de speelplek en heeft op de tweede klusdag 2 medewerkers gestuurd om te helpen. Zij willen in hun volgende onderhoudsronden nog wat klein fruit / struiken aanplanten;
  • Marcel Bellert van Bellert Tuinen (bellerttuinen.nl), voor het beschikbaar stellen van de betonmolen voor het afwerken van de stapelmuurtjes;
  • Wencke Habermann van Natuurlijk Groen (wencke-natuurlijkgroen.nl) en Dorine Epping van Buitenruimte (www.buitenruimte.nu) voor de hulp in de uitvoering;
  • Holsto Tuinen & Buitenleven (holstotuinen.nl) en Donker Groen (www.donkergroep.com/nl/) voor het doneren van bomen.

Wat is er gerealiseerd:

De eerste twee klusdagen waren op 30 november en 8 december 2023. Met 5 vrijwilligers op de eerste dag en 8 op de tweede dag is er samen ontzettend veel werk verricht. Bomen werden geplant,  wilgen gesnoeid en de wilgentunnel hersteld. De plantenbak werd schoongemaakt en voorzien van aardbeienplantjes.

Entrea-Lindenhout financiert de nieuwe nestschommel. De plek waar deze zal komen is vrijgemaakt en voorbereid. Met de vrijgekomen tegels is een speels muurtje gestapeld. Er is veel valzand en aarde gekruid, zodat bij de nestschommel valzand ligt en bij de bomen goede aarde. De verlenging van de watergoot voor de waterspeelplek is gemaakt en wordt nog op zijn plaats bevestigd .

 

 

 

 

 

 

 

Samen met Entrea-Lindenhout hebben we geprobeerd om subsidie van de Gemeente Apeldoorn te krijgen voor o.a. de bouw van een klim-klauterparcours aan de bestaande glijbaan en verdere speelse afwerking van het terrein. We hebben hier nog geen reactie op gehad.

Wat moet er nog gebeuren:

Op 9 en 16 februari zijn de laatste 2 klusdagen gepland. Vrijwilligers kunnen zich opgeven bij Anneke via tuinenvlinder@gmail.com

Donaties zijn uiteraard nog zeer welkom!! Dit kan op rekening nummer NL69 TRIO 0777 8546 00 t.n.v. Stichting Groene Pedagogiek o.v.v. Donatie droom Ilse

Wat pakken we nog aan:

De nestschommel kan geplaatst worden en er is goed plakkend speelzand toegezegd door één van de vrijwilligers. De laatste boom zal geplant worden en de planten uit de tuin van Ilse krijgen een plek. Verder zaaien we inheemse kruiden en worden twee wilgenhutten en de pergola hersteld. Van de tegels die nog over zijn willen we een moestuinbak maken. De randen van de stapelmuurtjes worden afgewerkt met de hulp van de betonmolen en het cement van Bellert Tuinen. Tot slot worden de al wat oudere fruitbomen nog gesnoeid.

Als er nog donaties binnenkomen, dan zullen we nog klein fruit struiken aanplanten zoals frambozen, bessen en bramen.

Mocht de subsidie vanuit de gemeente lukken dan staat het volgende nog op de reservelijst: aanleggen van een verkeersparcours, een glijbaantje voor de jonge kinderen, verrijdbare plantenbakken om de tuin te kunnen verdelen, klim-klauter-parcours bij de glijbaan (inclusief keuring) en het leveren en plaatsen van twee picknicksets.

Om het gebruik van de tuin ook optimaal in het werkt van de zorgmedewerkers te borgen wordt er een workshop georganiseerd voor en met de medewerkers van Entrea-Lindenhout en Prokino (aangrenzend kinderdagverblijf). Praktijk Rigtering en stichting Groene Pedagogiek verzorgen de workshop.

Nogmaals dank aan alle betrokkenen!!