Logo Stichting Groene Pedagogiek

Werkgroep actualiseert “Naar een groene pedagogiek”

Groene pedagogiek is geen zwevend verhaal of luchtfietserij. De Groene Pedagogiek is gebaseerd op een goed gedocumenteerd en verantwoord basisdocument van Kees Both: naar een groene pedagogiek (2007).

Dat basisdocument is meerdere malen stevig bediscussieerd door leden van de Stichting Groene Pedagogiek en is uitgangspunt geworden voor alle activiteiten. Maar een officieel stuk is het nooit geworden en op detailniveau zijn de puntjes nog niet op de ‘i’ gezet. Intussen is dringend een update nodig. Daar wordt hard aan gewerkt door Ilse Vonder, Pjotr Timmerman en Peter te Riele, waarbij de oorspronkelijke auteur, Kees Both ook betrokken wordt. Bovendien zal een drietal experts gevraagd worden om mee te lezen.

Dat betekent:

  • actualiseren en aanvulling van bronnen
  • herziening van tekst in de vorm van stijl, volgorde en aanvulling op inhoud
  • grondige layout herziening
  • toevoeging van illustraties
  • een officiële uitgave in papiervorm en een toegankelijke digitale versie
  • een snelle publicatiedatum. Streefpublicatie: januari 2020

Inmiddels zijn al flinke stappen gezet.