Logo Stichting Groene Pedagogiek

Themabijeenkomst 7 juni

Kind en Dier

Door: Stichting Groene Pedagogiek

Voor: netwerkgroep Groene Pedagogen en geïnteresseerden

Wanneer: woensdag 7 juni 2017 van 13.00 – 19.00 uur

Waar: Hogeschool Van Hall Larenstein (www.hvhl.nl),

Larensteinselaan 26a, 6880 GB Velp (bij Arnhem)

Programma:

13.00 – 13.55 uur Ontvangst; rondleiding over landgoed Larenstein door studenten

13.55 – 14.00 uur Start van het programma

14.00 – 15.00 uur Interactieve lezing: De invloed van dieren op de ontwikkeling van kinderen.

Dr. Nienke Endenburg, psycholoog, universitair docent faculteit Diergeneeskunde in Utrecht

15.00 – 15.15 uur Pauze

15.15 – 16.15 uur Ronde- tafeldiscussies over het thema Kind en Dier, 2 rondes. Keuze uit:

  1. Kinderen en dode dieren o.l.v. Matthijs de Gruijter, BSO Struin
  2. Kinderen en angst voor bijen en wespen o.l.v. Peter te Riele, Advies Hulp & Actie
  3. Kinderen en kleine beestjes o.l.v. Laura Minderhoud, GPA Kind en Natuur

16.15 – 17.00 uur Plenaire terugkoppeling

17.00 – 17.30 uur Napraten themamiddag

17.30 – 19.00 uur Netwerkbijeenkomst Stichting Groene Pedagogiek met een hapje en een drankje; open netwerkgedeelte voor leden en voor geïnteresseerden in Stichting Groene Pedagogiek.

Kosten en Aanmelding:

Leden van Stichting Groene Pedagogiek: gratis, inbegrepen bij het lidmaatschap

Niet-leden: € 55,-

Studenten: € 25,-

Aanmelding: door het bedrag over te maken op NL69TRIO0777854600 t.n.v. Stichting Groene Pedagogiek, o.v.v.: Bijeenkomst 7 juni met je naam en telefoonnummer. Leden: door een email te verzenden aan info@stichtinggroenepedagogiek.nl

Zien we u 7 juni?

Hartelijke groet, namens Stichting Groene Pedagogiek

Ilse Vonder, 026 3706787/ 0630332536

Het is de missie van stichting Groene Pedagogiek om ieder kind in Nederland in contact te brengen met natuur in al haar verschijningsvormen, opdat deze deel gaat uitmaken van hun bestaan. Wij bevorderen en stimuleren kennis over een pedagogische grondhouding die zich richt op de relatie tussen kind en natuur. We richten ons op beleidsmakers, pedagogen, opleidingen, gezondheidswerk en de wetenschap.