Logo Stichting Groene Pedagogiek

Gerard Reitsma

Al vele jaren geleden is mij als scharrelkind, padvinder, aquariumhouder en vogelaar al duidelijk geworden, dat de natuur mij goed deed.…

Het was eigenlijk ook geen toeval dat ik al betrekkelijk snel als  schoolbioloog  vele duizenden kinderen in Rotterdam (Zuid) kennis liet maken met de wonderen van het natuurlijk leven op deze aarde..

De reacties van de leerlingen sterkten mij  in mijn missie. Ooit schreef ik met Gerda Bakker “Plant en Dier niet ver van hier”- een natuurbelevingsmethode voor het jonge kind en ontwikkelde talloze lesprogramma’s en  NME-projecten . Na verloop van tijd werd ik manager bij NME-Rotterdam, waardoor ik  op een ander niveau NME/Leren voor Duurzaamheid op de kaart kon zetten.

De realisatie van de Speeldernis in Rotterdam- samen  met  landschapsarchitecte Sigrun Lobst was een bijzondere mijlpaal in mijn carrière.

De legitimatie van mijn werk was toentertijd  onontgonnen terrein: voorwetenschappelijk, intuïtief,  sensitief. Gelukkig is er de afgelopen jaren veel wetenschappelijk bewijsmateriaal vrijgekomen waarmee de buitengewone betekenis van de natuur voor het opgroeiende kind wordt onderschreven. Met de Stichting Groene Pedagogiek  willen we de komende jaren daar waar mogelijk en nodig de boodschap van de onlosmakelijke relatie tussen kind en natuur  – juist nu in de tijd van  toenemende verstedelijking, IPad-misbruik en achterbankkinderen –zeker gaan stellen. Daar hebben we bondgenoten bij nodig – “brothers and sisters in arms” – die ik graag aan onze stichting zou willen verbinden.